Aardappelen in en uit de Vlaamse Ardennen

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Kruishoutem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

24.420,58 euro

Promotor

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA)

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Aardappelen zijn een typisch product voor de Vlaamse Ardennen en ze bepalen mee de eigenheid van dit historisch aardappelteeltgebied. Het project ondersteunt deze eigenheid door het sociaal-economisch weefsel rond de aardappelteelt te versterken door technische ondersteuning van hoeveverkoop, van biologische teelt en van teelt van hoevepootgoed (= pootgoedteelt voor eigen gebruik) en door ondersteuning van milieuvriendelijke teelt van aardappelen in tuintjes door toegang te geven tot professionele kennis. Onderzoek van de aardappelgeschiedenis levert inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkeling van de teelt.

Doelstellingen

De globale doelstelling is de eigenheid van de streek te ondersteunen via de aardappelteelt en het sociaal-economisch weefsel hierrond, als belangrijk element hierin. Dit geheel van initiatieven ondersteunt het economische, sociale en ecologische weefsel dat de aardappelsector in  de streek vormt en draagt op die manier bij tot de ondersteuning en verdere ontwikkeling van de eigenheid van de streek. Dit draagt dan weer bij tot de ontwikkeling van andere mogelijkheden die de streek biedt voor bvb. toerisme, onderhouden van de link tussen burger en landbouw, enz.

 

De specifieke doelstellingen zijn:

  • De kwaliteit van aardappelen voor hoeveverkoop verbeteren.
  • De kwaliteit van biologische aardappelen in de Vlaamse Ardennen verbeteren.
  • Hoevepootgoedteelt ondersteunen.
  • Aardappelteelt in de amateurtuin krijgt toegang tot professioneel advies.
  • Historisch onderzoek aardappelteelt. Introductie en ontwikkeling aardappelteelt in de streek.

Uitvoering

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA)

Contactpersoon

Marc Goeminne
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/381 86 90 of 0478 318 729