Achterbroek, opstandig dorp?

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2013

Provincie

Antwerpen

Locatie

MarkAnte Kempen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

36 050 euro

Promotor

Dorpsraad Achterbroek

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

Alfons Tireliren schreef in 1964 het boek ‘Achterbroek, opstandig dorp’. Vanuit de Dorpsraad echter leeft het idee dat we eigenlijk best wat opstandiger, ‘stouter’ mogen zijn en het heft in eigen handen mogen en moeten durven nemen.  We willen de titel ‘Achterbroek, opstandig dorp’ opnieuw actueel maken, op een betrokken en zelfbewuste manier. 

Achter het broek (historisch archief)

Achterbroek dankt zijn naam aan zijn ligging achter het ‘broek’ (moeras). Deze verklaring kent elke Achterbroekenaar. Hoe komt Achterbroek echter aan de naam ‘opstandig dorp’ en is deze naam écht van toepassing op ons dorp?  Welke locaties, gebouwen, restanten zijn bewaard gebleven en wat is de geschiedenis hierachter?Er zal een oproep gelanceerd worden aan alle dorpelingen, waarbij we op zoek gaan naar oude foto’s, dia’s, postkaarten, stratenplannen, kaarten, krantenartikelen, TV-fragmenten, …en deze laten we digitaliseren. Tevens is het de bedoeling op bezoek te gaan bij de senioren van ons dorp, op zoek naar leuke anekdotes en verhalen. Dit alles willen we laten resulteren in een tentoonstelling. Het archief zal ook beschikbaar zijn via een website.

Facebook?  Face-to-face-broek! (Dorpsmarkt)

Het doel is heel Achterbroek op de been te krijgen.  Dit door één grote markt te creëren:

-          Een verenigingenmarkt: waar elke vereniging zijn werking kan voorstellen en aan ledenwerving kan doen

-          Een rommelmarkt: waarbij elke Achterbroekenaar welkom is

-          Een boerenmarkt: voor zowel hobbyisten als voor land- en tuinbouwproducenten, zowel voor verse als voor verwerkte producten

-          Een home-made markt: voor mensen die thuis zelf zaken maken zoals juwelen, kaarten, kaarsen, …

-          Een zelfstandigenmarkt: voor de Achterbroekse zelfstandigen

-          Workshops: voor zowel jong als oud

Deze markt brengt het dorp bij elkaar. Mensen leren elkaar (opnieuw) kennen, maken kennis met de interesses van anderen en kunnen elkaar daardoor vinden en maken –op een laagdrempelige manier- kennis met het aanbod van verenigingen.  Continuïteit van dit deelproject is moeilijk te meten, maar als hierdoor meer mensen in het straatbeeld elkaar begroeten is onze missie geslaagd. De Dorpsmarkt zal jaarlijks herhaald worden.  Om het op zijn Facebooks te zeggen: mensen kunnen delen, ‘liken’ en ‘vriendjes’ worden…

Efkes burten (buurtBURTbanken)

Het doel is mensen op een informele manier terug samen te brengen, hen uit te nodigen om samen een klappeke te doen, te ‘burten’ (zoals wij dat hier zeggen). Buurten kunnen zich kandidaat stellen voor een buurtBURTbank. Dit zijn betonnen banken die de buurt zelf moet ontwerpen en in een tweede fase mozaïeken. Buurten die zich kandidaat stellen nemen dus het engagement om samen na te denken over hoe hun bank eruit moet zien én moeten er zelf voor zorgen dat de bank afgewerkt wordt. Er worden max. 6 banken geplaatst. Bij de onthulling van de banken volgt een buurtBURTbankenwandeling. Dit is zowel een sociaal als een artistiek project

We leven in een mooi dorp, met veel fijne mensenDaar moeten en willen we - o.a. door dit project- optimaal van genieten!

Doelstellingen

Bewoners en actoren leren het cultureel en levend erfgoed te waarderen. Beleefbaar en interpreteerbaar maken van de geschiedenis en de (volks)cultuur in het gebied. 

Ondernemers, zowel agrarische als rurale, leren omgaan met de omgeving waarin ze werken. Vermarkting van de land- en tuinbouw. 

Bewoners en actoren betrekken bij het verhogen van de leefbaarheid in de dorpen en in het gebied. Stimulansen geven om activiteiten op te zetten die gericht zijn op het verhogen van de sociale samenhang en de bewonersbetrokkenheid. Stimuleren van activiteiten die de meerwaarde van de aanwezigheid van economische actoren in het dorp benadrukken. Wijkgerichte festiviteiten inrichten om de verbondenheid tussen de mensen te bevorderen

Het verbeteren van de kennis over het platteland bij bewoners en bezoekers, in het bijzonder over dit plattelandsgebied. Opzetten en ondersteunen van activiteiten met een educatieve en kennisvermeerderende inslag over het plattelandsleven en de MarkAante Kempen.

Ontwikkelen van gebiedsgerelateerde toeristische producten en diensten. Ontwerpen van originele product-markt-combinaties die tegemoetkomen aan de vraag van de consumenten en die inpasbaar zijn in de identiteit van het gebied.

Bewoners en actoren betrekken bij het verhogen van de leefbaarheid in de dorpen en in het gebied. Stimulansen geven om activiteiten op te zetten die gericht zijn op het verhogen van de sociale samenhang en de bewonersbetrokkenheid. Wijkgerichte festiviteiten oprichten om de verbondenheid tussen de mensen te bevorderen

Uitvoering

Dorpsraad Achterbroek

Contactpersoon

Ann Francken
Zandstraat 9c
2920 Kalmthout (Achterbroek)
03 677 32 48