Advies uit de ruimte

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2009

Provincie

Limburg

Locatie

Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

262.000 euro

Promotor

Provincie Limburg

Duurtijd

1/1/2009-31/12/2010

Situering

De Vlaamse land- en tuinbouw is zeer professioneel en zal zich de komende jaren verder toespitsen op kwalitatief hoogwaardige producten die aan een concurrentiële kostprijs worden geproduceerd. Om dit te realiseren, moet worden ingespeeld op nieuwe technologische ontwikkelingen. Een voorbeeld van een dergelijke vernieuwing wordt aangeboden door satelliettechnologie. Met satellietbeelden kan immers informatie worden bekomen over de diverse teelten. Hiertoe moeten de satellietbeelden eerst met gespecialiseerde software worden verwerkt om bruikbaar te zijn voor advisering aan land- en tuinbouwers. Door aankoop van de rechten op satellietbeelden ontstaat de mogelijkheid om op perceelsniveau informatie te verzamelen over biomassaproductie, bodemvochtgehalte, stikstof enz. Ook opbrengstramingen behoren tot de mogelijkheid.

Contactpersoon

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt