AGORA REFLEXIS – reflectie van heden en verleden op het binnenplein van de abdij van Averbode

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2011

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

199.839,90 euro

Promotor

Abdij der Norbertijnen van Averbode vzw

Duurtijd

01/01/2011 - 01/04/2012

Situering

Aangezien de oppervlakte van het plein ca. 4760m² bedraagt, zal de heraanleg een groot en ingrijpend werk zijn, met een serieus kostenplaatje (zie bijlage 6).

Daarom wordt gekozen om volgende projectonderdelen in te dienen voor cofinanciering via PDPO:

Inrichting van het gedeelte van het binnenplein vóór de kerk met ontwikkeling en integratie van de waterspiegel: deze inrichting belangt alle bezoekers van het plein aan en draagt bij tot de grandeur ervan, maar zet ook aan tot reflectie (letterlijk en figuurlijk). Het is een ware landmark voor de abdij. Het plein wordt op die manier meer dan alleen een ‘stenen vlakte’. De waterspiegel werkt uitnodigend voor rondwandelingen om de verschillende zichten en facetten van het plein te ontdekken. Het water is fascinerend en oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit. De waterspiegel wordt zodanig geconstrueerd dat ‘dubbelgebruik’ van het plein voor de kerk mogelijk blijft

  • zodat het voorplein een ontmoetingsplaats wordt voor bezoekers (ofwel op momenten dat een evenement plaatsvindt en de waterspiegel wordt afgelaten, ofwel op momenten dat mensen rust kunnen vinden rond de waterspiegel). Bij de constructie van de waterspiegel en het voorplein voor de kerk wordt de begintekst van de kloosterregel geïntegreerd: “Eén van hart en één van ziel, op weg naar God” (regel van Augustinus). Deze regel wordt geintegreerd in de boordstenen aan weerszijden van de kerk (zie bijlage 5, p.37) en past geheel in het thema van reflectie en spiritualiteit. De aanleg van het plein voor de kerk gebeurt in graniet (o.a. de waterspiegel, dit is nieuw materiaal) en basalt (herbruik van materiaal van het huidige binnenplein);
  • Aanleg groenvoorzieningen: de huidige groenvoorziening wordt verwijderd en wordt op een weloverwogen manier vervangen door streekeigen groen zodat het plein een ‘verlengstuk’ wordt van de natuurlijke omgeving van de abdij. De groenvoorziening draagt bij tot een aangenaam plein voor bezoekers en bewoners;
  • Inrichting toegankelijkheid mindervaliden: mindervalidenhellingen bevorderen de toegankelijkheid van de kerk, abdijwinkel, vergaderzalen en andere abdijgebouwen die aan het binnenplein gelegen zijn;

Inrichting ontvangstinfrastructuur op het binnenplein: zitbanken en fietsenstalling in de huisstijl van plattelandsproject de Merode worden voorzien. Door te keizen voor de huisstijl van dit plattelandsproject wordt de inrichting ook op het binnenplein herkenbaar en wordt de plattelandsomgeving rond de abdij naar het binnenplein gebracht. De ontwikkeling van een ontvangsthoek, informatievoorziening en bewegwijzering voor de auto’s die het plein oprijden worden ook voorzien.

Doelstellingen

Met bovenvermelde inrichtingsmaatregelen worden verschillende doelstellingen beoogd:

  • Opwaarderen en versterken van de abdij als cultuurhistorische site. Door de restauratie/heraanleg wordt ervoor gezorgd dat het binnenplein (niet-beschermd cultuurhistorisch erfgoed) opgewaardeerd wordt. De waterspiegel versterkt de cultuurhistorische en spirituele identiteit. Ook de rest van de cultuurhistorische site vaart wel bij de opwaardering van het plein;
  • De waterspiegel en integratie van tekst in het kader van ‘reflectie’ is innoverend, als land-art en landmark voor de abdij in de ruime omgeving;
  • Ontwikkeling van een veilig toegankelijk plein, met aandacht voor minder mobielen;
  • Ontwikkeling van een onthaalinfrastructuur voor bezoekers, het plein staat open voor iedereen. Doel is de onthaalinfrastructuur in te passen in het grotere plattelandsproject de Merode. Door dit te doen op een manier die nauw aansluit bij het basisgedachtengoed van de abdij (sereniteit, soberheid, rust, reflectie) wordt een duidelijke meerwaarde en persoonlijke touch hieraan toegevoegd.

 

Verwachte effecten en resultaten:

Het binnenplein krijgt een grotere aantrekkingskracht. Hier verblijven/vertoeven/verpozen wordt interessanter en gebeurt in een aangename omgeving die refereert naar een lange geschiedenis (sinds 1134). De historische gebouwen komen door het interessante en vernieuwende aspect van de waterspiegel meer tot hun recht.

Meer bezoekers zullen van deze site kunnen genieten op een veilige en toegankelijke manier.

Uitvoering

Abdij der Norbertijnen van Averbode vzw

Contactpersoon

Marc Fierens
Abdijstraat 1
3271 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem)
013/78.04.67