Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

284 615,28 euro

Promotor

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

Duurtijd

01/09/2017 - 31/12/2019

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
 • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Situering

Waarvoor worden de gebouwen in het landbouwgebied momenteel gebruikt? En hoeveel agrarische gebouwen staan effectief leeg? Op welke agrarische sites zijn landbouwactiviteiten mogelijk zonder al te veel wettelijke beperkingen? En hoe kan landbouw op de ‘geschikte locaties’ gestimuleerd worden? Het project ‘Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur’ zoekt op deze vragen een antwoord én gaat instrumenten om agrarisch hergebruik te stimuleren uittesten in vijf gemeenten: Brecht, Essen, Kalmthout, Kasterlee en Wuustwezel. Ook de landbouwsector zelf wordt betrokken, zij zorgen voor een ‘toets aan de landbouwpraktijk’. Verder zet het project in op de bewustwording rond zonevreemd gebruik van agrarische infrastructuur zowel bij overheden als bij landbouwers.

Doelstellingen

 1. Sensibilisering rond de problematiek van infrastructuren in het agrarisch gebied 
  2 studiedagen
  1 grotere publicatie of een reeks van kleinere publicaties (analoog of digitaal) waarin goede voorbeelden, goede praktijken rond agrarisch hergebruik centraal staan.
  Promotiecampagne rond de opgemaakte publicaties, rond draagvlak voor landbouw en ter promotie van agrarisch hergebruik
 2. Uitdenken van instrumenten voor agrarisch hergebruik
  uitrekenen van minstens 3 instrumenten
  Instrumenten uittesten op 10 cases verdeeld over de gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout, Kasterlee, Wuustwezel en Case 6.
  Uittesten geschikt overheidsniveau ‘fonds voor agrarisch hergebruik’
 3. Opmaken van 6 inventarissen in gis van het feitelijke gebruik van de infrastructuren in de gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout, Kasterlee, Wuustwezel en case 6.
 4. Opmaken van 6 kaarten met aanduiding van sites/zones waar landbouwactiviteiten zonder al te veel wettelijke beperkingen mogelijk zijn voor Brecht, Essen, Kalmthout, Kasterlee, Wuustwezel en case6. Deze kaarten zijn gebaseerd op de inventarissen en wettelijke beperkingen, o.a. afstandsregels. Opmaken van minstens 1 kaart met aanduiding van waar grondwerkactiviteiten potentieel mogelijk zijn zonder een verstoring van de agrarische structuur, voor de gemeente Kasterlee
 5. Samenwerking tot stand brengen tussen Vlaanderen, Provincie en Gemeenten, maar ook tussen de diensten landbouw en ruimtelijke ordening op de verschillende beleidsniveaus.
 6. uitvoeren van een erfgoedtoets voor de landbouwsites in de 6 deelnemende gemeenten

Uitvoering

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

Contactpersoon

Christel Maria Claes
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03 240 58 32

Locatie