Agrarische verbreding via tewerkstelling – Agrarisch landschapsbeheer

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2006

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Pajottenland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

28.000,00 euro

Promotor

Bart Sammels

Duurtijd

3 jaar

Situering

Via dit project wil men acties ondernemen om agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de streek te stimuleren. Een inventarisatie van de huidige situatie en van de mogelijkheden op het vlak van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het Pajottenland en het opstellen van een gebiedgericht draaiboek rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarin ondermeer oplossingen worden aangereikt voor vastgestelde knelpunten, zijn hiertoe de voorbereidende activiteiten. Doel is om op termijn een meer streekeigen landschap te creëren en bij de uitbouw en het onderhoud de landbouwers te betrekken.

Contactpersoon

Bart Sammels
Diestsevest 40
3000 Leuven
016/286438