Ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

62 000,00 euro

Promotor

Toerisme Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/01/2018 - 31/12/2019

Maatregel

 • LEADER
 • Startende en rurale ondernemers

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Het Landschapspark Drongengoed is een gebied met hoge cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke kwaliteiten. Het is in volle ontwikkeling en heeft nood aan bijkomende uitstraling voor potentiële bezoekers. Tegelijk willen we de verbondenheid met het landschapspark en de zorg voor dit unieke landschap bevorderen. Hiertoe zetten we een vernieuwend toeristisch ambassadeurstraject op met volgende onderdelen: 

 • Een participatief traject met focus op eigenaarschap, versterking van de identiteit van het gebied en samenwerking
 • Een integrale benadering van onthaal geïnspireerd op de principes van ‘hostmanship’ (www.hostmanship.be) 
 • Mini-pilots om samenwerking te bevorderen
 • Opzet van een lerend netwerk

Het traject doorlopen we twee keer. De gevormde ambassadeurs promoten we via een nieuwe intensieve methodiek van influencer-marketing (anderen het gebied laten promoten via hun eigen kanalen). De resultaten van het project (kwalitatief en kwantitatief) evalueren we grondig via een impactmeting (ImpactWizard).

Doelstellingen

Het Strategisch Project Landschapspark Drongengoed werkt aan 3 doelstellingen. Dit project wilt substantieel bijdragen aan 2 van deze doelstellingen:

 • Het Landschapspark Drongengoed verder uitbouwen als een gebied voor de recreatieve en toeristische beleving van natuur en platteland.
 • De lokale verbondenheid met het Landschapspark vergroten door lokale initiatieven te stimuleren.

Uit de gemeenschappelijke visievorming van begin april werd het meteen duidelijk dat er vraag is naar een dergelijk ambassadeurstraject voor het gebied.

Doelstellingen:

 • Kennis verhogen van de kwaliteiten (natuur, landschap, erfgoed,…) en belevingsmogelijkheden van het landschapspark en die kennis uitdragen naar inwoners en toeristen
 • Uitstraling van het gebied verhogen op vlak van toerisme en recreatie 
 • Stimuleren van een warm onthaal van toeristen en recreanten bij de ondernemers en initiatiefnemers in het gebied en goede doorverwijzing naar elkaars aanbod
 • Samenwerking en netwerkvorming stimuleren tussen en met de ondernemers uit het gebied. Concurrenten moeten collega’s worden maar ondernemers uit diverse branches kunnen ook synergieën ontdekken en samenwerkingen opzetten.
 • Passie en fierheid uitdragen over het gebied en de regio
 • Grotere verbondenheid creëren tussen de verschillende ondernemers, initiatiefnemers en bewoners van het gebied
 • Noden detecteren van de ondernemers en hierop inspelen via vorming
 • Aantrekkelijk maken van dorpskernen als toegangspoorten door het versterken van het lokaal ondernemersnetwerk
 • Verbondenheid bevorderen van ondernemers en initiatiefnemers met het landschapspark.

Uitvoering

Toerisme Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Erik Hennes
Bus 1
9900 Eeklo
09 378 67 01

Locatie