Autodelen voor iedereen!

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

63 500,00 euro

Promotor

Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen

Duurtijd

01/01/2018 - 31/12/2019

Maatregel

 • LEADER
 • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Op het platteland is basisbereikbaarheid voor iedereen geen evidentie. Het niet beschikken over een vervoermiddel, onvoldoende uitbouw van het openbaar vervoer en de relatief grote afstanden tussen woonkernen, leiden ertoe dat dit concept moeilijk gerealiseerd wordt.

Autodelen is één van de essentiële schakels in een mulitmodaal mobiliteitslandschap. Het zorgt voor (betaalbare) mobiliteit op maat en is een ideale aanvulling op stappen, trappen en openbaar vervoer.
Autodelen.net, als expert, en natuurpunt Meetjesland, als lokale netwerkorganisatie, slaan de handen in elkaar en willen autodelen beschikbaar maken voor alle inwoners van het Meetjesland, met speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen. Bovendien wordt geëxperimenteerd met het reserveren van een deelwagen, inclusief chauffeur.

Door inclusief autodelen ontstaat solidariteit in de samenleving met armen, gehandicapten, ouderen, nieuwkomers. Samen met onder andere gemeentebesturen, OCMW's, sociale huisvestingsmaatschappijen, samenlevingsopbouw, verenigingen waar armen het woord voeren, en diverse autodeelorganisaties krijgt de campagne vorm.

Doelstellingen

De algemene doelstelling is het promoten en beschikbaar maken van autodelen voor iedereen in het Meetjesland via enerzijds een algemene communicatiecampagne en anderzijds het opzetten van innovatieve en slimme autodeelprojecten met speciale aandacht voor bijzonder doelgroepen (kansarmen, werklozen, senioren, personen met een mobiliteitsbeperking…). Hierdoor zorgen we voor meer basisbereikbaarheid van bijzondere doelgroepen.

Een tweede belangrijke algemene doelstelling is het verspreiden van de opgedane ervaring teneinde soortgelijke projecten te realiseren op andere plaatsen in het Meetjesland en daarbuiten ( bv. andere Leaderregio’s).

Deze algemene doelstelling wordt geconcretiseerd door:

 • Een algemene communicatiecampagne autodelen in het Meetjesland, met speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen. 
 • Het opzetten van minstens 5 autodeelprojecten in het Meetjesland 
 • Het betrekken van niet-traditionele doelgroepen bij het opzetten van autodeelprojecten. 
 • De organisatie van 2 opleidingen voor vrijwilligers om autodeelspecialist te worden. 
 • Het organiseren van minstens 20 info-momenten autodelen 
 • Aanwezigheid op minstens 10 lokale events om autodelen te promoten 
 • Samenwerking met minstens 5 lokale partners (bv. overheden, mindermobiele centrales, zorginstellingen,..) ter promotie en/of installeren van autdodelen 
 • Organisatie van een living lab met aandacht voor personen die minder mobiel zijn (bv. personen met mobiliteitsbeperking, zonder rijbewijs, senioren) waarbij geëxperimenteerd wordt bv. boodschappendiensten, het boeken van een deelwagen inclusief chauffeur,… 
 • De organisatie van een regio overschrijdende (ook voor de andere Leader-regio’s in Oost-Vlaanderen) workshop “autodelen organiseren en ondersteunen buiten de stad” voor lokale besturen en organisaties in het Meetjesland. 
 • De opmaak en verspreiding van een handleiding voor lokale besturen om autodelen structureel te integreren in het lokaal beleid met aandacht voor het bereiken van bijzondere doelgroepen.

Uitvoering

Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen

Contactpersoon

Sarah Steenkiste
Koningin Maria Hendrikaplein 65 B
9000 Gent
09 242 32 75