Bakhuis: een warme plek

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

23 634,11 euro

Promotor

Vandermersch, Jozef

Duurtijd

01/09/2018 - 31/08/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

Dit project maakt de restauratie mogelijk van een authentiek bakhuisje, zodat dit een ontmoetingsplaats en onderdeel van het recreatieve aanbod wordt op het platteland van Moorslede. Het bakhuisje wordt opengesteld voor het publiek aan de hand van workshops en een opendeurdag, en door het open te stellen tijdens recreatieve evenementen die door de gemeente (of ook andere verenigingen en instanties) worden georganiseerd. Tegelijk wordt het bakhuisje gekoppeld aan de teelt van oude granen en wordt er tijdens de workshops een educatief luik voorzien over de graanteelt vroeger en nu. Na afloop van het project worden de workshops verder gezet als onderdeel van de activiteiten van Hoeve Vandermersch (creatie van werkgelegenheid en belevingswaarde) en blijft het bakhuisje een mogelijke halte voor toekomstige recreatieve evenementen.

Doelstellingen

  1. Dit project realiseert de restauratie van een authentiek bakhuisje. Op die manier wordt de bewaring van dit stukje erfgoed verzekerd. 
  2. Geen brood zonder graan. Het landbouwbedrijf doet, via een proefperceel, ervaring op met de teelt van oude granen (oude tarwevariëteiten, spelt, rogge, boekweit) en legt contacten met molenaars en bakkers, om via netwerking te komen tot samenwerkingsverbanden rond deze oude granen. Van hieruit kan deze tak op het landbouwbedrijf verder groeien. 
  3. Publieke ontsluiting van het bakhuisje door middel van (educatieve) recreatie. Hoeve Vandermersch gaat rond het bakhuisje van start met workshops voor verschillende doelgroepen. Tijdens de workshops wordt brood gebakken in de bakoven en dit wordt gelinkt aan een stukje educatie rond de graanteelt en de geschiedenis van het brood van vroeger tot nu. Het project geeft het startschot voor het verder aanbieden van deze workshops aan de verschillende doelgroepen. 
  4. Verwevenheid met de plaatselijke gemeenschap. Dankzij de samenwerking met onder meer de Heemkundige kring en de Toeristische dienst van de gemeente wordt het project ingebed in lokale, recreatieactiviteiten. Dit leidt tot laagdrempelige kennismaking en draagt bij aan het recreatief aanbod.

Uitvoering

Vandermersch, Jozef

Contactpersoon

Jozef Adolf Vandermersch
Pauweldreef 7
8890 Moorslede
051 77 78 31