Bedrijfsintegratie als opstap naar verhoogde omgevingskwaliteit

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

218 500,00 euro

Promotor

Inagro v.z.w.

Duurtijd

01/04/2015 - 31/03/2018

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Beleving op het platteland

Situering

De huidige aanpak rond bedrijfsintegratie houdt op vandaag nog te weinig rekening met zowel de verhoogde maatschappelijke verwachtingen als de nieuwe economische realiteit van een moderne landbouwbedrijfsvoering. Om deze aanpak te actualiseren werken we een vernieuwde methodiek rond bedrijfsintegratie uit. Landbouwers, overheden, architecten en studiebureaus vormen onze belangrijkste doelgroepen. De rode draad doorheen het project vormt het uittesten en ontwikkelen van een innovatief werkingsmodel waarbij bedrijfsbeplanting, agrarische architectuur en lange termijnstrategie integraal bekeken worden. Het verwerven van technische en juridische basiskennis over landbouwbedrijfsvoering op locaties van verhoogd maatschappelijk belang (erfgoed, natuur en landschap, recreatie) en het uitbouwen van een netwerk deskundigen zijn hierbij essentieel.  Uiteindelijk zullen we alle opgedane praktijkervaring en kennis capteren in een nieuw uitgewerkt praktijkgericht ‘Stappenplan Bedrijfsintegratie’ die alle betrokkenen toelaat hun begeleiding zowel tijdens als na afloop van het project verder te professionaliseren.

Doelstellingen

  • de uitwerking van een praktijkgericht ‘Stappenplan Bedrijfsintegratie’
  • het verfijnen van de kennis over de kansen en uitdagingen van landbouwbedrijfsvoering in regio’s van verhoogd maatschappelijk belang
  • draagkracht en gebruik van het stappenplan vergroten bij de verschillende doelgroepen aan de hand van interactieve werksessies, vormingen, filmpjes en publicaties
  • dialoog activeren tussen landbouw, overheid en geïnteresseerde plattelandsbewoner of bezoeker met kennis en uitwisseling van elkaars visie op bedrijfsintegratie als doel (publieksevents)
  • het stimuleren van afstemming en samenwerking rond bedrijfsintegratie met de verschillende doelgroepen
  • goede projectcoördinatie en projectopvolging die instaat voor praktische uitvoering, opstart, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie van het project

Uitvoering

Inagro v.z.w.

Contactpersoon

Dieter Depraetere
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
051 27 33 82

Locatie