(Be)leefbaar erfgoed in ons Kempens landschap: op zoek naar nieuwe bestemmingen, partners en economische dragers

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Antwerpen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

134.180,00 euro

Promotor

Kempens Landschap vzw

Duurtijd

01-01-2013 - 31-12-2014

Situering

Kempens Landschap werd opgericht in november 1997 op initiatief van het provinciebestuur en een 40-tal Kempense gemeentebesturen, mede in uitvoering van een beleidslijn in het provinciaal bestuurakkoord. Kempens Landschap stelt zich tot doel om allerhande waardevolle landschappen in de provincie Antwerpen te verwerven (en zo in gemeenschapshanden te houden), op te waarderen en open te stellen voor het grote publiek. Op die manier wil de vereniging zich bekommeren om de open ruimte, natuurlijk en historisch erfgoed en de monumenten die landschapsbepalend zijn.

Steeds wordt gestreefd naar een ruimer draagvlak waarin verschillende overheden, maatschappelijke geledingen en zelfs individuele burgers betrokken worden bij het behoud en de openstelling van landschappen in hun eigen leefomgeving. Betrokkenen zijn de gemeentebesturen, het Vlaams Gewest (Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Ruimtelijke Ordening en Erfgoed, de Vlaamse Landmaatschappij,…), landelijke natuur- en landbouwverenigingen en de bedrijfswereld. Alleen met een gezamenlijke aanpak kan er immers sprake zijn van een geïntegreerd, gebiedsgericht en gedragen beleid, een doelstelling waar Kempens Landschap steevast naar streeft en werk van maakt. Binnen zo’n kader kunnen landschap, stedelijk gebied, natuur, landbouw, cultuur en recreatie in het buitengebied op een duurzame manier en met resultaat ontwikkeld worden.

Door haar succesvolle werking is het aantal gemeenten waarin Kempens Landschap actief is intussen gestegen tot 55. Binnen dit werkingsgebied werden in de afgelopen 15 jaren reeds menige bedreigde groen-/natuurgebieden en monumenten aangekocht, waardoor Kempens Landschap zich intussen eigenaar kan noemen van zo’n 850 hectaren waardevolle gebieden, die voorheen om een of andere reden vanuit landschappelijk oogpunt onder een bijzondere druk stonden.

Daarnaast is Kempens Landschap tijdens de laatste jaren ook steeds vaker actief als adviesverlenende instantie. Zo begeleidt en coördineert de vereniging reeds verschillende dossiers waar verwerving niet speelt, maar evenzeer een belangrijke landschapsbepalend entiteit dient te worden veiliggesteld.

Doelstellingen

  • veiligstellen van de erfgoedsites als parels binnen onze streek en een duurzame toekomst garanderen
  • een gepaste herbestemming vinden voor de gebouwen met respect voor de historiek, de monumentale waarde, de noden in de regio, enzovoort
  • met de multidisciplinaire en integrale aanpak van de dossiers als belangrijk voorbeeldproject fungeren binnen de provincie Antwerpen en ruimer
  • door de heropwaardering, openstelling en het beheer van de parken en herstel van de landschappelijke kwaliteit, aantrekkelijke kaders creëren voor bezoekers uit de nabije en verdere regio
  • een door alle partners en partijen gedragen project

Uitvoering

Kempens Landschap vzw

Contactpersoon

Tine Van den Broeck
Peredreef 5
2580 Putte
015/22 82 35