Bierbeek kom uit je kot!

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

50 000,00 euro

Promotor

OCMW Bierbeek

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

“Bierbeek kom uit je kot” is een plattelandsproject dat zich tot doel stelt een bijdrage te leveren aan  het doorbreken van sociaal isolement op het platteland, aan het bevorderen van de sociale cohesie en integratie, het opsporen en doorbreken van verborgen armoede en aan het voorzien in een nuttige tijdsbesteding.  Het project wordt geconcretiseerd aan de hand van 4 deelprojecten: Het organiseren van een dorpsrestaurant, het opstarten van een sociale kruidenierszaak, het uitbouwen van de groepswerking met de cliënten van het OCMW en het uitbouwen van de vrijwilligerswerking in onze gemeente. Het is de bedoeling dat er een interactie plaatsvindt tussen al deze deelprojecten zodat ze samen bijdragen aan het verwezenlijken van de hoofddoelstellingen.

Doelstellingen

  • het sociaal isolement doorbreken
  • de sociale cohesie en integratie bevorderen
  • verborgen armoede opsporen en doorbreken
  • voorzien in nuttige vrijetijdsbesteding

Uitvoering

OCMW Bierbeek

Contactpersoon

Nele Vandevoort
Stationsstraat 32
3360 Bierbeek
016 46 10 74

Locatie