Bijenteeltmuseum Kalmthout vzw

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2012

Provincie

Antwerpen

Locatie

Kalmthout

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Bijenteeltmuseum Kalmthout vzw

Duurtijd

1 maart 2012 – 30 april 2013

Situering

Het sensibiliseren van de bevolking
Bijenteeltmuseum Kalmthout is al jaren uniek in zijn soort in België en haar invloed reikt van de stad Antwerpen tot Roosendaal en Hoogstraten. Het museum draagt een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot sensibilisering van de bevolking: het belang van dit kleine insect voor het voortbestaan van plant (voedsel)-dier-mens, en de globale bijenproblemathiek zijn actuele onderwerpen die een prominente plaats verdienen in de tentoonstelling. We willen richten op de honingbij, maar ook solitaire bijen en hommels krijgen meer aandacht. 

Het motiveren van jonge Imkers.
We nodigen de lokale Biegilde uit om haar opleidingscursussen en bijscholingen in onze lokalen in te richten en het Bijenteeltmuseum stelt haar volledige collectie en de bijenkasten ter beschikking als didactisch materiaal. Door het ondersteunen van kandidaat-imkers willen we het imkersbestand helpen uitbreiden. Biegilde Kalmthout schaft nieuw didactisch imkergereedschap aan voor de opleiding van nieuwe bijentelers. De praktijklessen zullen in het Bijenteeltmuseum plaatshebben. Als erfgoedkundig en educatief pionier uit het noordwesten van de Kempen reiken wij uiteraard de hand aan collega-Leaderprojecten als Bijencentrum De Raam in Achtel en Bijenmobiel in Geel, om op een constructieve en complementaire wijze samen aan de 'bijenkar' te trekken.

Bouwen aan een interactief en informatief Museum
Het waardevolle maar statische imkersalaam moet in evenwicht zijn met hedendaagse materialen en technieken die de boodschap visueel en interactief maken (touch screens, innovatieve projecties, kleurrijke accenten). De inrichting van het museum moet beantwoorden aan de eisen van de hedendaagse toerist/bezoeker.

 

Doelstellingen

  1. Opwaardering van een bestaand museum met een sympathiek natuur- en erfgoedthema versterkt de positie in het recreatief/toeristisch landschap en verzekert tegelijkertijd haar overlevingskansen.
  2. Sensibilisering van de bevolking m.b.t. het nut van de bijen i.v.m. bestuiving, de gezonde producten van de bijen (streekproducten!), de huidige problemen van de bijen, wat kunnen wij doen om de bijen te helpen (aanplanten van goede stuifmeel- en nectarleveranciers) resulteert in meer waardering en respect voor dit ijverige insect en het evolueren van het platteland naar een bijenvriendelijk landschap.
  3. Motiveren en ondersteunen van (jonge) imkers.
  4. Aantrekken van potentiële gidsen om de boodschap aan de man te brengen.
  5. Verhoging van het bezoekersaantal met 50%: van 5000 museumbezoekers per jaar naar 7500 bezoekers.
  6. Hefboomeffect voor het lokale en regionale toerisme.

 

Contactpersoon

Frank Fluchard
Putsesteenweg 131
2920 Kalmthout
03 666 61 01