Bio-Scope Limburg

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Limburg

Locatie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

92 525,00 euro

Promotor

Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten

Duurtijd

01/08/2017 - 31/12/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Diversificatie van landbouwactiviteiten

Situering

De marktvraag naar bioproducten groeit sneller dan het aanbod, wat opportuniteiten biedt voor land- en tuinbouwers die op zoek zijn naar een nieuwe toekomststrategie. Om hen te stimuleren de omschakeling naar bio te overwegen, is er nood aan het uitrollen van een intensief traject op regionaal niveau waarbij ze meer te weten komen over de marktkansen in bio, hoe biologisch telen te werk gaat en wat er komt kijken bij de omschakeling. In 2016 doorliepen we in de provincie West-Vlaanderen met succes zo’n een traject in de sectoren melkvee en akkerbouw-groenten. (Zie: http://www.ccbt.be/?q=node/638 )

Ook in de provincie Limburg merken we dat er een kloof is tussen vraag en aanbod van bioproducten. Het project 'Bio-Scope Limburg' biedt hier een antwoord op. Het heeft als opzet om eerst verschillende ketenactoren uit de sector samen te brengen om de regionale vraag naar bioproducten en de concrete kansen voor omschakeling in kaart te brengen. Die kansen worden kenbaar gemaakt aan de land- en tuinbouwers. Vervolgens worden inspiratietours, trefdagen en bedrijfsbezoeken georganiseerd om zo de land- en tuinbouwers te inspireren en te informeren en hen duidelijk te maken dat kiezen voor omschakeling naar bio een duurzame toekomstgerichte piste kan zijn voor hun bedrijf.

Doelstellingen

De essentie van het project is om land- en tuinbouwers te laten inzien dat er opportuniteiten zijn in de productie van biologische producten. Om in te spelen op de toegenomen vraag naar bioproducten, is ons einddoel om een aantal bedrijven te overtuigen om de stap naar bio te zetten. We focussen ons daarbij op twee sectoren: akkerbouw-grove groenten en fruit. Daarnaast houden we nog ruimte vrij om in te spelen op opportuniteiten in andere sectoren, zo zich daar kansen voordoen. Het aantal omschakelaars stemmen we af op de marktvraag. We mikken op minimum 15 bedrijven die de omschakeling zullen opstarten tegen eind 2019. Deze bedrijven moeten daardoor weerbaarder worden t.o.v. de huidige uitdagingen: de bedrijfsrendabiliteit verhogen door in te spelen op een vraagmarkt, hun arbeidsinkomen verzekeren en eventueel extra werkgelegenheid creëren (bio is arbeidsintensiever), alsook de productie verzekeren in de veranderende weers- en klimaatomstandigheden.

Indien we wensen dat een bedrijf de stap naar bio serieus kan overwegen, moeten we eerst informatie aanreiken over hoe bioproductie in zijn werk gaat. Pas dan kan een bedrijf nagaan of het al dan niet een optie is. Kennis en ervaringen inwinnen is daarom een eerste stap in het denkproces over omschakeling naar bio. Door het bezoeken van goedwerkende biobedrijven, geven we inzicht dat bio op vandaag een duurzame toekomststrategie is. We mikken op het deelnemen van minstens 100 land- en tuinbouwers aan de diverse vormingsmomenten. Dezelfde inzichten worden verworven bij de erfbetreders, zodat ze bedrijven die wensen om te schakelen zullen steunen in hun keuze. Hiervoor mikken we op het deelnemen van minstens 35 erfbetreders aan de inspiratietours.

Het finale doel is dat bedrijven door omschakeling naar bio een toekomstgericht rendabel bedrijf uitbouwen dat reageert op een concrete marktvraag uit de eigen regio. Het is immers jammer dat retailers en verwerkers in eigen land onvoldoende aanbod vinden.

Uitvoering

Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten

Contactpersoon

Sander Benny Van Haver
Diestsevest 40
3000 Leuven
0470 26 66 60

Locatie