Bloesem- en oogsttoerisme in Haspengouw

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Limburg

Locatie

Hasselt

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

179.122,00 euro

Promotor

Toerisme Limburg vzw

Duurtijd

01-12-2013 - 30-06-2015

Situering

Voor een optimale ontsluiting van de toeristische fruitlocaties (waar tijdelijke, maar jaarlijks weerkerende toeristische activiteiten plaatsvinden) zetten we in op een kwalitatieve signalisatie. Tot op heden werden er jaarlijks wegwerpborden gemaakt die (tijdelijk) werden opgehangen om de activiteiten aan te kondigen. Nu we een sterk netwerk van partners en bijhorende fruitactiviteiten hebben uitgewerkt is het zinvol om te investeren in een uniforme en duurzame bewegwijzering die jaarlijks hergebruikt kan worden en herkenbaar is in heel Haspengouw. Samen met de partners wordt geïnventariseerd welke borden op welke locaties in welke periode dienen geplaatst te worden. Voor de toelatingen en voor de plaatsing werken we samen met de gemeentelijke diensten van toerisme.

Doelstellingen

We willen het bestaande toeristische fruitaanbod verder opwaarderen, op een belevingsvolle, innovatieve en hedendaagse manier toegankelijker maken voor de bezoeker en vermarkten naar een bredere doelmarkt. We blijven tegelijk verder inzetten op een sterke clustering van de lokale initiatieven, zodat we gezamenlijk met een sterk aanbod naar buiten komen. We kiezen bewust voor spreiding in tijd en ruimte. Dit alles doen we met het oog op duurzaamheid. We willen het fruittoerisme sterk verankeren in de regio en draagkracht creëren voor het fruittoerisme bij de lokale bevolking en de Haspengouwse fruittelers, landbouwers en streekproducenten. We dienen ons Haspengouwse fruit en de afgeleide streekproducten uit te dragen naar alle toeristen en op die manier deze vorm van diversificatie in de fruitteeltsector te stimuleren. We willen toeristische overdruk voor de lokale bevolking vermijden door een gespreid aanbod aan toeristische activiteiten aan te bieden. Het bloesemtoerisme is reeds heel succesvol. We geloven dat we in de Limburgse toeristische communicatie ook sterk kunnen uitpakken met een sterk oogstaanbod, zodat we van april tot en met oktober toeristen kunnen aantrekken en op die manier de lacunes tussen de bestaan de piekmomenten opvullen (seizoensverlenging). Op die manier genereren we een economische meerwaarde voor de ondernemers zijnde de logiesuitbaters, de reca, de fruittelers en streekproducenten.

Uitvoering

Toerisme Limburg vzw

Contactpersoon

Veerle Cops
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
011/30 55 61