BOEK je BEZOEKJE

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

49 657,15 euro

Promotor

OCMW Tielt-Winge

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2017

Maatregel

 • LEADER
 • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Projectpromotor OCMW Tielt-Winge wil in deze projectfiche een voorstel aanbrengen voor verbetering van de leefbaarheid en hierbij het terugdringen van sociale armoede in plattelandsgemeente Tielt-Winge. We focussen ons enerzijds op meer huisbezoeken op maat bij de doelgroep en dit met behulp van de implementatie van het proactief handelen in de werking. Maar anderzijds ook op de ontwikkeling van een goed functionerende vrijwilligerswerking. Deze vrijwilligerswerking dient de dienstverlening laagdrempelig te maken en de inwoners een rechtstreekse toegang tot hulpverlening te bieden.

Doelstellingen

 

 1. Proactief handelen aanvaardt als gangbare werkingsmethode binnen OCMW Tielt-Winge.
  Maatschappelijk werkers gaan te allen tijden proactief op zoek naar de doelgroep en werken zo het mechanisme van automatische rechtentoekenning in de hand.
  We zullen bij aanvang van het project steeds de opgespoorde doelgroep registreren. Na afloop van het project willen we een goede kijk hebben op het aantal dossiers binnen het project. 
 1. Algemene bekendheid van het 0800-nummer van OCMW Tielt-Winge.
  De oproepen zullen beantwoord worden binnen het sociaal huis van Tielt-Winge, daar geregistreerd worden en de onthaalmedewerker zal doorverwijzen naar de projectverantwoordelijke. Tijdens de evaluatie van het project moet zichtbaar worden hoeveel oproepen er geregistreerd werden, om welke soort hulpvragen het gaat en tot hoeveel huisbezoeken deze oproepen geleid hebben.  
 1. Een stijging van het aantal personen dat zijn volledige sociale rechten benut.
  We willen positief resultaat zien wat de inhoud van het project betreft. We willen aantonen dat er ook in Tielt-Winge heel wat personen zijn die nog niet hun volledige sociale rechten benutten.  
 1. Indicaties vereenzaming
  De inwoners met een verhoogde kans op vereenzaming willen we proactief benaderen. Gewoon voor een babbeltje of om enkele kleine zaken in orde te brengen, maar ook om na te gaan of we niet meer hulp kunnen bieden of een vrijwilliger kunnen inschakelen om sociale contacten te verhogen. We benadrukken dat we deze hulpverlening niet willen opdringen. Op geen enkel moment mag dit een verplichting inhouden voor de cliënt of mag hij dit gevoel ervaren. Als OCMW willen we enkel op positieve wijze aantonen dat we er zijn voor onze inwoners in het algemeen en niet enkel voor ‘den arme’.  
 1. Gestructureerd verjaardagsbezoek 80+’ers
  Elke inwoner van Tielt-Winge, ouder dan 80 jaar, dient in de week van zijn/haar verjaardag een vrijblijvend bezoek te ontvangen van een vrijwilliger of maatschappelijk werker en dit met een kleine attentie.  
 1. Een gestructureerde vrijwilligerswerking
  Een goed functionerende vrijwilligerswerking met een gemotiveerde vrijwilligerscoördinator die zorgt voor een gedragen visie en beleid. Een aantrekkelijke aanwervingscampagne voor vrijwilligers en een stijging van het aantal vrijwilligers. Een goede voorbereiding voor aanvraag van structurele subsidies vanuit Vlaanderen voor het georganiseerd vrijwilligerswerk.
 1. Een handige ICT-tool voor STERinwoners
  Een systeem dat toelaat om STERinwoners visueel in kaart te brengen. We kijken hierbij naar het voorbeeld van OCMW Balen waar een veiligheidskaart ontwikkeld werd voor de inwoners. Naar analogie van dit systeem willen wij nog een stapje verder gaan en dit digitaal in de praktijk brengen. Een middel voor maatschappelijk werkers om cliënten te kennen en aandacht te besteden aan hun kleine hulpvragen (bv. Het ophalen van medicatie, het sneeuwvrij maken van het pad naar de brievenbus,…).  
 1. STERinwoners die bewust beroep doen op onze extra dienstverlening
  Het aantal kleine hulpvragen, doorverwezen naar de LDE-medewerker of vrijwilligerswerking, wordt geregistreerd. OCMW Tielt-Winge wil door middel van deze dienstverlening de druk op het reguliere zorgaanbod in zekere mate verminderen. Thuishulpdiensten, verplegend personeel, zorgkundigen,… kunnen zo meer aandacht schenken en tijd nemen voor de zorgvragen van de cliënt.  
 1. Expertise delen met anderen
  Aan het einde van de projectperiode zal de projectverantwoordelijke zorgen voor een inspirerende roadmap en het ter beschikking stellen van de kennis voor andere lokale besturen, verenigingen, instanties,… Dit voor zowel het onderdeel BOEK je BEZOEKJE als voor de organisatie van een gestructureerde vrijwilligerswerking.

Uitvoering

OCMW Tielt-Winge

Contactpersoon

Jeannine Coekaerts
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Winge
016 63 40 03

Locatie