Boer zoekt ERFgoed!

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Projectvereniging Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET/Erfgoedcel Meetjesland)

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2014

Situering

Het projectidee ‘Boer zoekt Erfgoed!’ is gegroeid uit onze ervaring met het afgelopen project ‘Erfgoedbank Meetjesland’ dat door PDPO en LEADER mogelijk gemaakt werd. Daaruit is gebleken dat één thematisch onderwerp een heel speciale rol speelt in het Meetjesland: de landbouw.

Dit thema: 

1. is uitermate boeiend, ook op wetenschappelijk gebied;

2. ligt aan de basis van de huidige vormgeving van de regio;

3. is zeer ruim en divers, vaak ook verrassend;

3. raakt de Meetjeslanders, het genereert een grote betrokkenheid.

We willen dan ook nu, vóór de landbouwkennis met de generaties verdwenen zal zijn, verdiepend werken rond dit thema in de vorm van een participatief publieksproject, dat veel verder gaat dan wat mogelijk is binnen de huidige erfgoedbankwerking, die COMEET met eigen middelen verderzet.

De verdieping houdt in dat we het thema ‘Landbouwverleden van het Meetjesland’ in al zijn facetten willen uitspitten en de kennis daarrond (tekstueel, in beeld, gesproken) willen vastleggen. Die kennis bouwen we in de eerste plaats op samen met het Meetjeslandse publiek zelf, maar we willen ook zorgen voor een wetenschappelijk kader (oa. via expertengroep) dat mee zorgt voor controle, in het belang van de verdere ‘inzetbaarheid’ van de verzamelde informatie.

De expertise van COMEET/Erfgoedcel Meetjesland kan dan weer een kwalitatieve registratie en presentatie garanderen. Diepgaander werken houdt ook in dat we minder voor de hand liggend (maar zeer waardevol!) materiaal kunnen opzoeken en ontsluiten, zoals de collectie dialectbanden van de Ugent.

Doelstellingen

Algemene doelstelling van het project is om via een speciale actie (het bouwen van een kennisplatform) zoveel mogelijk Meetjeslanders aan het werk/aan het denken/aan het leren zetten rond hun eigen plattelandserfgoed.

Het bouwen van een toegankelijk platform in de vorm van een ‘digitale schoolwandplaat’, boordevol agrarisch erfgoed in diverse vormen. Dit ‘platform’ behelst geen technische kunstgrepen, maar bestaat vrij eenvoudig uit een extra tabblad dat aan het erfgoedbanksysteem (of een ander registratiesysteem) kan worden toegevoegd. Op die manier krijgt het project een losstaande en daardoor ook bruikbare vorm, terwijl het automatisch gebaseerd zal zijn op een nog steeds ‘state of the art’ systeem inzake gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, registratiestandaarden en interactiviteit. 

Intensief verzamelen en op een professionele manier toegankelijk maken van oude en nieuwe foto’s, films, geluidsfragmenten, methodiekbeschrijvingen aangaande het streekeigen agrarische erfgoed uit het Meetjesland. Daarvoor wordt in de eerste plaats samengewerkt met de leden van de Meetjeslandse Landelijke Gilden en doen we een algemene publieksoproep in de regio. Maar we gaan ook verder op zoek naar toepasselijk en waardevol materiaal binnen dit thema en spreken daarbij al onze erfgoedzorgers aan en bovendien ook professionele partners (al dan niet buiten het Meetjesland): Ugent, CAG, RLM, …

Specifiek zoeken naar ‘onontgonnen’ en dus ook bedreigd agrarisch erfgoed, in de eerste plaats oraal en ander immaterieel erfgoed. De streekeigenheid, de factor ‘typisch Meetjeslands’ is hierbij een streng selectiecriterium.

Verbreden van het erfgoeddraagvlak, gemeenschapsvorming rond het Meetjeslandse plattelandserfgoed: via oproepen, presentaties, publieksactiviteiten willen we zoveel mogelijk Meetjeslanders sensibiliseren rond hun gemeenschappelijke landbouwverleden en het belang, de schoonheid en de waarde van het Meetjeslandse plattelandserfgoed.

Het bijeenbrengen van een expertengroep, bestaande uit wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit het Meetjesland en daarbuiten. Deze expertengroep wordt ingezet ter controle en inhoudelijke aanvulling van het verzamelde materiaal en de informatie daarbij.

Doelgroepenwerking: met copromotor Landelijke Gilden wordt een structurele samenwerking opgezet. 

Doelgroepenwerking: de vergaarde resultaten van het project worden verder ingezet voor educatie. Het platform wordt gekoppeld aan educatieve leerplatformen, waar alle beschikbare informatie verder aangewend kan worden door leerkrachten in hun lessen (Meetjesland op school, EPICS). Hierbij hoort gerichte communicatie naar scholen en leerkrachten toe.

Doelgroepenwerking: de vergaarde resultaten van het project worden verder ingezet voor reminiscentie. Met beeldmateriaal en kleine objecten wordt een ‘reminiscentiekoffer’ samengesteld, die uitgeleend wordt aan animatoren van rust- en verzorgingstehuizen om activiteiten rond herinneringseducatie op te zetten.

Afstemming op bestaande initiatieven: overleg en uitwisseling met de agrarische databank van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG). Daarnaast zetelt het CAG ook in de expertengroep met als doel inhoudelijke feedback te geven.

Afstemming op bestaande initiatieven: partners van het project, maar ook toeristische en andere publieksgerichte evenementen en projecten zullen onbeperkt kunnen putten uit deze digitale collectie en op die manier hun eigen projecten inhoudelijk kunnen stofferen.

Uitvoering

Projectvereniging Cultuuroverleg Meetjesland

Contactpersoon

Nele Van Uytsel
Van Hoorebekeplein 1 bus 4
9900 Eeklo
09/373 75 96