Boeren langs de Grote Gracht

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

50 000,00 euro

Promotor

Gemeente Retie

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

'Boeren langs de Grote Gracht' vergroot het draagvlak voor landbouw door wandelaars een unieke blik te laten werpen op de landbouwontginning van De Graaf. De rol van landbouwers als landschapsbouwers wordt hierdoor sterk onder de aandacht gebracht. De wandeling wordt belevingsvol opgeladen door de plaatsing van verschillende zitelementen, een kijkverhoog en een landart-element die wandelaars uitnodigen om in dialoog te gaan met het landschap of met elkaar. Een gratis toegankelijke app moet wandelaars achtergrondinformatie bieden, maar zorgt ook voor speelse elementen waardoor de wandeling nog aantrekkelijker wordt voor gezinnen. Ten slotte spelen we in op het toegenomen verlangen naar authenticiteit door wandelaars kennis te late maken met het unieke Retiese dialect. De kernwoorden van 'Boeren langs de Grote Gracht' zijn landbouw, erfgoed, landschap, authenticiteit en actief en sluiten dan ook naadloos aan bij de doelstellingen die opgenomen zijn in de lokale ontwikkelingsstrategie.

Doelstellingen

We vergroten het draagvlak voor landbouw door de rol van landbouwers als landschapsbouwers in de kijker te zetten. Landbouwers hebben de voorbije decennia de woeste gronden omgevormd tot een vruchtbaar akkerland. De landbouwontginning resulteerde in een uniek open ruimtegebied dat gekenmerkt wordt door een opvallende kavelstructuur en wateringen. De kennismaking met het landschap en vooral het verhaal achter het landschap vergroot het respect voor het werk van landbouwers en moet het draagvlak voor landbouwactiviteiten in de gemeente doen toenemen. We versterken het toeristisch-recreatieve aanbod in Retie waardoor lokale horeca en plattelandsondernemers gemakkelijker bijkomend cliënteel kunnen werven. Retie beschikt nog niet over een themawandeling die belevingsvol werd opgeladen en geschikt is voor gezinnen met oudere kinderen (8-16 jaar). De combinatie van een digitale laag (app)gecombineerd met infrastructuurelementen die uitnodigen om het landschap maximaal te beleven, zal zowel kinderen als ouders aanspreken. Door de beleving te vergroten, overtuigen we meer inwoners en bezoekers uit de regio om in Retie te wandelen. De horecazaken die langs het traject liggen, kunnen hier op inspelen. Daarnaast versterken we met deze wandeling het wandelaanbod in Retie waardoor toeristen gemakkelijker voor Retie kiezen wanneer ze een weekendje Kempen boeken. Dit biedt mogelijkheden voor lokale aanbieders van logies om bijkomend cliënteel aan te trekken.

We maken Retienaren trots op hun erfgoed door de unieke eigenschappen van het lokale dialect te benadrukken en vergeten woorden en zegswijzen nieuw leven in te blazen. Retienaren zijn trots op hun dorp en op hun unieke dialect. Toch beheersen steeds minder inwoners dit dialect. Heel wat woorden die enkele decennia geleden nog courant gebruikt werden, raken vergeten. Met dit project willen we op een aantrekkelijke manier de kennis van het Re’ies verankeren. Inwoners die trots zijn op hun dorp en hun erfgoed zijn de beste ambassadeurs voor een plattelandsgemeente. We verhogen de beleving van het landschap door bezoekers in dialoog te laten gaan met het landschap en met elkaar. De unieke kavelstructuur van De Graaf wekt op zich al verwondering en respect op. Door op een aantrekkelijke manier infrastructuurelementen te plaatsen die uitnodigen om het landschap ten volle te beleven, vergroot het enthousiasme voor kwaliteitsvolle open ruimte.

 

 

Uitvoering

Gemeente Retie

Contactpersoon

Roel Slegers
Markt 1
2470 Retie
014 38 92 69

Locatie