Brugfiguur in de strijd tegen onderbescherming en tegen kinderarmoede. Methodiekontwikkeling, methodiekbeschrijving, disseminatie

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Eeklo

Projectgegevens

Projectkost

114 251 euro

Promotor

Stad Eeklo

Duurtijd

01/10/2017 - 31/12/2019

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
 • Samenwerking rond armoede

Situering

Het project beoogt de uitbouw van een vernieuwende methodiek 'brugfigurenwerking' in de strijd tegen non take-ups en de strijd tegen kinderarmoede. Het schoolgaande kind is dan wel de toegangspoort, de werking resulteert effect op het hele gezin en kent een doorwerking op de verschillende levensdomeinen en sociale grondrechten. Specifiek aan deze brugfigurenwerking is dat ze vertrekt vanuit de sector welzijn en van daaruit verbindend werkt naar andere sectoren : onderwijs, hulp-en dienstverlening, opleiding en werk, huisvesting, vrije tijd, opvoedingsondersteuning, .. Met de opmaak en uitgave van een draaiboek, en het organiseren van een studiemoment willen we andere mogelijke initiatiefnemers inspireren en handvaten aanreiken voor de uitbouw van een eigen brugfigurenwerking.

Doelstellingen

Het project loopt op 3 sporen:

 1. Methodiekontwikkeling
 2. Methodiekbeschrijving
 3. Disseminatie

1. Methodiekontwikkeling

Het project beoogt de uitbouw van een vernieuwende methodiek 'brugfigurenwerking' in de strijd tegen non take-ups en de strijd tegen kinderarmoede. Waar klassieke brugfiguren werken vanuit een eigen schoolcontext en een voornamelijk schoolinterne werking kennen, willen we met dit project een intersectorale brugfigurenwerking uitbouwen die doorwerkt op de verschillende levensdomeinen en sociale grondrechten. Het schoolgaande kind is dan wel de toegangspoort, de werking resulteert effect op het hele gezin. Specifiek aan deze brugfigurenwerking is dat ze vertrekt vanuit de sector welzijn (wijkcentrum) en van daaruit verbindend werkt naar andere sectoren : onderwijs (basisscholen), hulp-en dienstverlening, opleiding en werk, huisvesting, vrije tijd, opvoedingsondersteuning, ...

Algemene doelstelling: De brugfiguur versterkt de samenwerking tussen ouders, school, buurt en samenleving zodat deze samenwerking zowel kwantitatief als kwalitatief verbetert

 1. Het kwalitatief en kwantitatief verhogen van het contact en ontmoeting tussen de ouders en de leerkrachten/school 
 2. Het kwalitatief en kwantitatief verhogen van de informatie-uitwisseling, communicatie en het overleg tussen ouders en leerkrachten/school
 3. Het kwalitatief en kwantitatief verhogen van de medewerking van ouders op pedagogischdidactisch vlak.
 4. Het kwalitatief en kwantitatief verhogen van de inspraak- en adviesmogelijkheden van de ouders op de school.
 5. Het versterken van ouders in hun rol als partner in het leer- en opvoedingsproces van hun kind(eren).
 6. Het kwalitatief en kwantitatief verhogen van de samenwerking tussen de school en haar relevante partners binnen de buurt, vanuit de noden en behoeften van ouders en kinderen 
 7. De brugfiguur ondersteunt gezinsleden in hun emancipatieproces 
 8. De brugfiguur ondersteunt de ouders en kinderen in het realiseren van hun sociale grondrechten

2. Methodiekbeschrijving.

In deze fase wordt bovenstaande methodiek geanalyseerd, beschreven en gedocumenteerd. Wat werkt (niet)? Wat zijn randvoorwaarden? Hoe beleven de partners en ouders de methodiek? Hoe begin je eraan? Wat zijn de resultaten? Valkuilen ? Dempels? Kostprijs? Tevens wordt een vergelijkende studie gemaakt met andere, meer 'klassieke' brugfigurenwerkingen in Vlaanderen. Waar liggen verschil-/raakpunten ? Maar vooral : waar liggen meerwaarden in een intersectorale brugfigurenwerking.

Deze fase wordt begeleid door een klankbordgroep. We zien in de klankbordgroep vertegenwoordigers van openbare besturen (OCMW, stad, provincie, Vlaanderen), onderwijs en welzijn (netwerk armoede, samenlevingsopbouw, .... )

Deze fase resulteert in een draaiboek.

3. Disseminatie

Organisatie van een studiemoment, met aandacht voor de resultaten, debat en voorstelling van het draaiboek.

Uitvoering

Stad Eeklo

Contactpersoon

Katty Van de Voorde
Industrielaan 2
9900 Eeklo
09 218 28 87

Locatie