Buitengewone Inzet

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

50 000,00 euro

Promotor

Leefboerderij De Kanteling Herzele

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Vlaamse Ardennen

Situering

Mensen met een beperking zetten zich in buiten de gewone dagbesteding van Leefboerderij De Kanteling. Het Leaderproject Buitengewone Inzet geeft hen het duwtje in de goede richting! Zij worden gestimuleerd en begeleid om hun mogelijkheden te ontplooien. Ze houden van het buitenleven, daarom zetten ze zich graag in ter ondersteuning van de landbouw.

Doelstellingen

Het uitwerken en ontwikkelen van een aanbod voor landbouw en natuureducatie voor mensen met beperking, verder genoemd de deelnemers.

Uitwerken van concrete educatieve pakketten rond landbouw en/of natuur met nadruk op samenwerking en met focus op de streekgebonden kenmerken.

Aanleerfase:

De mogelijkheden van mensen met een beperking verder ontwikkelen in functie van taken die zij op zich kunnen nemen in de landelijke sector. Dit vindt plaats op de leefboerderij. We starten in 2017 met 5 interne deelnemers en 5 externe deelnemers waarvoor we een leerplan opstellen om de evolutie van de aangeleerde vaardigheden bij te houden. In 2018 stellen we voor 5 andere interne deelnemers en 5 externe deelnemers een leerplan op. Aan de leerdoelstellingen koppelen we educatief materiaal en educatieve activiteiten om de te behalen doelstellingen aan te leren en in te oefenen. In 2019 breiden we dit verder uit.

Socialisatie:

Met het project 'warme tuinen' werken onze deelnemers samen met buurtbewoners of andere sympathisanten in een moestuin. Wij matchen een deelnemer met een sympathisant om samen te werken. We maken afspraken over de frequentie van de samenwerking en welke taken onze deelnemer op zich neemt in de moestuin. De sympathisant koopt zelf het zaai- en plantgoed, de opbrengst daarvan is voor hem. De meerwaarde van de samenwerking voor sympathisant is dat er tijd uitgespaard wordt en dat hij geholpen wordt wanneer intensief tuinieren niet meer mogelijk is. De meerwaarde voor ons is dat we sociaal contact tussen deelnemer en omgeving bevorderen en dat we de sociale vaardigheden kunnen observeren van de deelnemer, alvorens hem in te zetten in het werkveld. We starten in 2017 met 4 sympathisanten die met onze deelnemers een moestuin onderhouden en in 2018 breiden we dit uit tot 8 warme moestuinen.

Inzetten in het werkveld

De aangeleerde taken worden uitgevoerd op verplaatsing bij een 5-tal landbouwers steeds met begeleiding van ons. We leggen contacten met het landelijk werkveld en achterhalen bij welke taken wij ondersteuning kunnen bieden. Het personeel gaat vooraf op verkenning bij landbouwbedrijven en nadien met enkele deelnemers om occasioneel werkjes op verplaatsing te doen. Wanneer we zien dat tijdens deze werken een of meerdere deelnemers zijn draai gevonden heeft op het bedrijf gaan we het individueel traject versterken. De inzet van onze deelnemers zijn ondersteunende taken en kan niet ter vervanging gezien worden van een betaalde arbeidskracht.

Toeleiding begeleid werken:

Met de veranderende wetgeving binnen de zorgsector zijn wij nog volop in gesprek met Groene Zorg die wij in deze fase als belangrijke partner zien. Wanneer onze begeleiding overbodig geworden is en de deelnemer zijn taken zelfstandig kan uitvoeren onder toezicht of in de nabijheid van een personeelslid uit de landelijke sector, dan kan dit verder opgevolgd worden door bijvoorbeeld Groene Zorg. Deze doelstellingen sluiten ook aan bij het perspectief 2020 van de overheid, om mensen met een beperking aan te spreken op hun mogelijkheden en te integreren in de maatschappij.

Kennis delen:

We ontvangen andere scholen of organisaties uit de zorgsector die geïnteresseerd zijn in onze werking. Indien zij mogelijkheden zien om hun leerlingen of bewoners te laten deelnemen aan het traject Buitengewone Inzet dan kunnen we hier afspraken over maken. We ontvangen mensen die zelf ook initiatief willen nemen of reeds opgestart zijn en wisselen onze ervaringen uit.

Uitvoering

Leefboerderij De Kanteling Herzele

Contactpersoon

Sylvia Goossens
Molenstraat 51
9550 Herzele
053 39 52 69

Locatie