BUITENgewoon Gedeeld

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

15 820,00 euro

Promotor

Landelijke Kinderopvang vzw

Duurtijd

01/08/2017 - 31/08/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Het project wil experimenteren met vormen van deeleconomie die tot nu toe vooral in stedelijke context voorkomen. We willen deze vormen naar het platteland brengen. Terzelfdertijd willen we ons, door samen te werken met ocmw's , richten op de meest kwetsbare gezinnen. Tot nu bereikt de deeleconomie vooral de hogergeschoolde middenklasse en minder de kwetsbare gezinnen. Het initiatief gebeurt vanuit de kinderopvang, de uitvoering gebeurt door de plaatselijke KVLV-groep. De toeleiding van de kwetsbare gezinnen gebeurt door het OCMW en door de kinderopvang, waar ook heel wat kwetsbare gezinnen gebruik van maken. Zowel de ouders als de kinderen worden bereikt. Voorbeelden van acties : deelkasten, repair café, fietsbib, luierkasten.... Door te werken met lokale workshops is het project goed voor de sociale cohesie en een instrument tegen de vereenzaming van de kwetsbare gezinnen. Met de kringwinkel wordt samengewerkt voor de meer logistieke kant van de zaak (herbruikbare zaken binnen leveren). Het project wil nadien een draaiboek maken van hoe je deze vormen van deeleconomie kan implementeren in zeer kleine dorpen én hoe dit de meest kwetsbare groepen ten goede kan komen.

Doelstellingen

  • Het project willen vormen van deeleconomie die vooral een stadsfenomeen zijn, naar het platteland brengen.
  • Het project wil kwetsbare gezinnen leren kennis maken met deeleconomie (tot nu toe bereikt de deeleconomie vooral de middenklasse en hoger opgeleiden)
  • Het project wil de sociale cohesie verhogen door acties in de deeleconomie als middel te gebruiken voor ontmoeting en om vereenzaming tegen te gaan.

Uitvoering

Landelijke Kinderopvang vzw

Contactpersoon

Marleen Hortense Lefevre
Remylaan 4
3018 Wijgmaal
0474 86 09 15

Locatie