Buitenmeubilair Gemeenschapshuis Dassenaarde

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

8 440,00 euro

Promotor

Speelpleinwerking Dassenaarde

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Voor de voltooiing van haar gemeenschapshuis vraagt Speelpleinwerking Dassenaarde een subsidie van ca. 5000 € welke zal besteed worden aan buitenmeubilair en een speeltuig.

Doelstellingen

Het doel van het bouwproject is tweeledig:

  • Het beschikbaar stellen van een veilige en degelijke accommodatie ten behoeve van de speelpleinwerking tijdens de vakanties. Deze werking bereikt in verhouding vrij veel kinderen uit minder begoede gezinnen waardoor deze ook een fijne en kwaliteitsvolle zomervakantie kunnen beleven. Uit het toenemend aantal deelnemende kinderen sinds we uitweken naar onze tijdelijk beschikbaar gestelde voorzieningen blijkt dat wij een antwoord aanreiken op de vraag naar een goede en laagdrempelige vakantiewerking. Het daggemiddelde is gestegen van ca. 60 kinderen in 2010 naar ruim 100 deze zomer. Er is een leidingsploeg van 50 monitoren, verdeeld over alle vakantieweken. De kookploeg bestaat uit 20 vrijwilligers. In de toekomst trachten we de werking uit te breiden naar alle schoolvakanties. Dit kan mogelijk zijn gezien een nieuwe infrastructuur dit toelaat qua onder andere verwarming. Het feit dat kinderen uit verschillende sociale lagen met elkaar omgaan, bevordert het gelijke kansenbeleid dat we voeren. Door de toegankelijkheid van de accomodatie kunnen we tevens speelpleinwerking bieden aan kinderen met een beperking. De speelpleinwerking organiseert ook een aantal volkse activiteiten, toegankelijk voor iedereen, zoals een barbecue en Vlaamse kermis. 
  • Buiten deze periodes de accommodatie beschikbaar maken voor diverse organisaties en verenigingen. Er zijn reeds contacten met onder meer Natuurpunt, scholen, parochies en jeugdbewegingen. Op deze manier willen wij een optimale benutting van de investering bekomen met focus op het gemeenschapsleven, persoonlijke ontwikkeling en natuureducatie. Deze mogelijkheid wordt aangeboden vanaf september 2017. Eveneens voorzien we buiten de zomervakantie vormende activiteiten zoals een monicursus. De monitoren en monitricen in opleiding lopen dan stage tijdens de zomerwerking samen met moni’s die elders cursus volgden.

Uitvoering

Speelpleinwerking Dassenaarde

Contactpersoon

Francis Celis
Peulbergstraat 4
3290 Diest
0471 53 93 52

Locatie