Buitenschoolse kinderopvang woesten

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2009

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

8.110 euro

Promotor

Gemeentebestuur Vleteren

Duurtijd

1/6/2009-31/12/2009

Situering

Buitenschoolse kinderopvang is zeer belangrijk voor het behoud van de verschillende dorpsscholen en dus voor de leefbaarheid van onze kleine dorpskernen. Het gemeentebestuur wil dan ook graag meehelpen aan de aantrekkelijkheid van de kindeorpvang en bijdragen in de verbetering van de kwaliteit van de accommodatie. (Krachtens eht decreet van 04/05/07is het lokaal bestuur de eindverantwoordleijke voor het lokaal beleid kinderopvang). Momenteel gaat de opvang in Woesten door in combi-units geplaatst bij de vroegere jongensschool, op een halve kilometer van de school, enkel te bereiken langs de drukke N8. Het schoolbestuur van de vrije basisschool Onze Ark stelt een locatie (het voormalig kloostergebouw) ter beschikking dat exclusief zal voorbehouden zijn voor de buitenschoolse opvang. Het herlokaliseren van het initatief buitenschoolse kinderopvang te woesten in een degelij gebouw aanpalend aan de school, komt zowel de kwaltieit als detoegankelijkheid en veiligheid ten goede en zal de taak van de inderbegeleiders aanzienlijk verlichten. De werken aan de locatie zijn noodzakelijk om conform de (brand)veiligheidsnormen voor Initaiteven Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) te zijn. Het betreft installatie van rookmelders en veiligheidsverlichting, voorzien van een deur met brandweerstand en vernieuwen van ramen en deuren. De lokalen zelf zijn in goede staat en dienen enkel wat opgefrist te worden. Project werd reeds afgewerkt Concreet wordt steun gevraagd voor: vernieuwen van ramen en deuren, installatie rookmelders en veiligheidsverlichting, uitvoeren van schilder- en verfraaiingswerken, inrichting lokalen.

Contactpersoon

Nele Vanderhaeghe
Kasteelstraat 39
8640 Vleteren
057/400099