Burgers en boeren

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Locatie

Borsbeek

Projectgegevens

Projectkost

150 600 euro

Promotor

Projectvereniging Streekvereniging Zuidrand

Duurtijd

01/07/2017 - 30/06/2020

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Gezamenlijke actie met oog op klimaatmitigatie en -adaptatie en gezamenlijke benaderingen van milieuprojecten en geldende milieupraktijken

Situering

Een eigentijdse landbouw in dichtbevolkte gebieden zoals de Zuidrand gaat verder dan voedselproductie. In ‘Burgers en boeren’ werken landbouwers, streekvereniging Zuidrand, Vorming Plus, Hooibeekhoeve, Rurant, Boerenbond, ABS, Bioforum en inwoners samen aan een leerrijk aanbod op het landbouwbedrijf dat zich richt op specifieke doelgroepen: gezinnen, bedrijven en verenigingen en scholen. Voor mensen met een behoefte aan groene zorg en kansarme groepen wordt tijdens dit project een voorbereidingstraject opgestart. Mensen dichter bij de landbouw brengen, door samen te werken in co-creatie is de betrachting van dit project. Daartoe roept het project burgers uit de samenleving op om samen met landbouwers uit 10 landbouwbedrijven aan de slag te gaan. Samen werken ze aan een aanbod op elke boerderij. De landbouwbedrijven die instappen zijn divers en enthousiast! Van melkveebedrijven, vleesveebedrijf, bloemenplukbedrijf, biologisch bedrijf tot een zelfplukboerderij.. Burgers en boeren vormen samen een lerend netwerk van vrijwilligers en landbouwbedrijven in de Zuidrand. Een herkenbare onthaalplek zorg op elke boerderij voor een uithangbord van het project en de samenwerking. Met ‘Burgers en boeren’ wenst de streekvereniging Zuidrand, samen met de landbouwbedrijven en alle andere partners, de kiemen van een langdurige samenwerking te leggen.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van het project is samenwerking genereren tussen landbouwers, gemeenten en inwoners. Mensen bij de voedselproductie betrekken en landbouw als modern bedrijf in de Zuidrand, met een rijk verleden bij de mensen brengen op verschillende manieren is het doel van dit project. De boerderijen die meedoen zijn divers van bedrijfsvorm. Zij focussen zich vandaag echter allen hoofdzakelijk op het produceren van voedsel. Enkele bedrijven zijn ook zorgboerderijen maar met hoofdzakelijke focus op de voedselproductie. Er zit heel wat potentieel om de werking naar verschillende doelgroepen in de samenleving uit te bouwen in co-creatie met vrijwilligers. Om deze stap te zetten is professionele omkadering en begeleiding nodig. Uitwerking educatief aanbod op 10 bedrijven: In de 7 gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Kontich, Hove, Lint en Mortsel wordt een educatief aanbod – in co-creatie- uitgewerkt op 10 bedrijven met de ambitie om dit naar alle landbouwbedrijven uit te breiden in de Zuidrand na afloop van het project. Netwerk van vrijwilligers opzetten: er is behoefte aan vrijwilligers op de boerderij, om in co-creatie met de landbouwers een aanbod te ontwikkelen naar een aantal doelgroepen en om dit aanbod te testen en te begeleiden op de boerderij. Door het opzetten van een netwerk van vrijwilligers kan er draagvlak gecreëerd worden en kan er gezorgd worden voor inbedding in de maatschappij. Bovendien kan zo ook een lerend netwerk tot stand komen tussen boerderijen onderling, tussen vrijwilligers en boerderijen en tussen vrijwilligers onderling. Uitwerken van een educatief aanbod in co-creatie met landbouwers en vrijwilligers: er is behoefte om een aanbod te maken in co-creatie met de landbouwers en vrijwilligers. Er zal gefocust worden op een aantal doelgroepen. Eens het aanbod is uitgewerkt, kan dit getest worden. Ervaringen kunnen gedeeld worden in het lerend netwerk, en kan aangepast worden waar nodig. Voor de volgende doelgroepen wordt een aanbod uitgewerkt: gezinnen, bedrijven en mensen met een en scholen. Elk aanbod zal op enkele boerderijen getest worden. Er zal tijdens het project ook specifiek een voorbereidend traject uitgewerkt worden, met enkele boerderijen, om een werking op te zetten naar kansarme gezinnen en mensen met de behoefte in de groene zorg. Uitwerken visueel onthaal: er is behoefte om een visueel onthaal te creëren op de boerderij. Op elke boerderij die meedoet wordt een onthaalplaats ingericht die de herkenbaarheid van de landbouwbedrijven die meedoen in de streek zal benadrukken. Deze onthaalplaats straalt een actueel en toekomstig landbouwbedrijf uit en verwelkomt de bezoekers.

Uitvoering

Projectvereniging Streekvereniging Zuidrand

Contactpersoon

Marjan Nauwelaert
Gemeenteplein 1
2550 Kontich
0477 52 29 78

Locatie