Buurten voor Mekaar

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

43 250,00 euro

Promotor

OCMW Kalmthout

Duurtijd

03/01/2017 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG MarkAante Kempen+

Situering

Met het project Buurten voor Mekaar willen we de zelfredzaamheid, levenskwaliteit en het welzijn van maatschappelijk kwetsbare ouderen met een beperkt of afwezig netwerk bevorderen. Tegelijk willen we de integratie van vluchtelingen in onze landelijke gemeente bevorderen, door hen zinvol vrijwilligerswerk aan te bieden dat professioneel omkaderd is. We willen inspelen op zowel de sociale behoefte (sociale contacten, participatie) als op de instrumentele behoefte (hulp bij dagelijks leven, bij boodschappen of tuin) van ouderen. Elk van de vijf buurten van Kalmthout heeft een eigen groepje vrijwilligers, waarop buurtbewoners die hulp nodig hebben een beroep kunnen doen. De coördinator begeleidt de vrijwilligers en staat in voor de opbouw van een netwerk van professionele en informele actoren actief in de bestrijding van armoede en eenzaamheid.

Doelstellingen

 • Dankzij een aanvullend ondersteuningsaanbod mensen helpen langer thuis te blijven wonen, bv. zorgondersteunende taken in samenwerking met professionele diensten en mantelzorgers, tuinonderhoud, …
 • Betere detectie van armoede en eenzaamheid dankzij signaalfunctie van naast professionele ook informele actoren (buurtbewoners, vrijwilligers, …);
 • (Maatschappelijk kwetsbare) ouderen versterken in hun eigen buurt, door hen te helpen een sociaal netwerk op te bouwen met andere buurtbewoners, evenals informele en professionele zorgverleners;
 • Dankzij een buurtgerichte aanpak de contacten tussen buurtbewoners versterken en zo de sociale cohesie bevorderen;
 • Hulp- en dienstverlening, informatie, … gerichter bekendmaken bij maatschappelijk kwetsbare ouderen;
 • Onderbescherming tegengaan via actief opzoeken van maatschappelijk kwetsbare ouderen (outreaching);
 • Bevorderen van samenwerking tussen niet-professionele en professionele actoren met betrekking tot bestrijding van eenzaamheid en armoede;
 • Sociaal netwerk van vluchtelingen-vrijwilligers helpen opbouwen en uitbreiden;
 • Vluchtelingen-vrijwilligers nieuwe vaardigheden aanreiken die van pas kunnen komen bij hun latere zoektocht naar werk.

Uitvoering

OCMW Kalmthout

Contactpersoon

Patricia Coucheir
Heuvel 39
2920 Kalmthout
03 620 15 67

Locatie