Buurtrestaurant

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

50 000,00 euro

Promotor

De Vlaspit

Duurtijd

08/06/2016 - 01/12/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Vanuit vzw De Vlaspit willen we een buurtrestaurant opstarten in de wijk van de parochie Sint Jan te Diest. In vroegere tijden was dit, onder impuls van de parochie, een dynamische wijk. De parochie-activiteiten zijn echter stilgevallen, het verenigingsleven staat op een zeer laag pitje en de parochielokalen zijn niet meer in gebruik. Via het buurtrestaurant willen we gezonde en betaalbare maaltijden aanbieden voor personen in armoede en mensen die omwille van het leeftijd, fysieke of mentale problemen moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. Door het bieden van ontmoetingskansen streven we naar een uitbreiding en versterking van hun sociale relaties. Door informatieverstrekking en samenwerking met vrijwilligers en andere verenigingen trachten we hulp en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit in combinatie met sociale tewerkstelling. De accommodatie zal ook ter beschikking gesteld worden aan diverse verenigingen en/of de buurt om eigen activiteiten in te organiseren. Aldus hopen we de buurt nieuw leven in te blazen en kansarmoede tegen te gaan.

Doelstellingen

  1.  Een buurtrestaurant waar min. 80 mensen per dag komen eten, en dat op termijn 5 dagen per week open is.
  2. Werken aan kansarmoede door mensen samen te brengen in een nieuw netwerk en betaalbare maaltijden aan te reiken

  3. Open lokalen voor organisaties uit de buurt: koor, familiehulp, feestjes voor kinderen in de buurt, kaartdagen voor gepensioneerden, initiatieven voor de bewoners van Martine Van Camp, moskee vereniging,…

  4. Opnieuw dynamiek in de buurt brengen met extra aandacht voor mensen die geïsoleerd zijn of dreigen te geraken. Mensen uit hun isolement halen.

  5. Bijkomende sociale tewerkstelling

  6. Haalbaarheidsonderzoek voor volkstuinen.

Uitvoering

De Vlaspit

Contactpersoon

Monique De Dobbeleer
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
013 78 46 34

Locatie