Camping Keiheuvel – van verlaten camping tot groene oase voor jong en oud

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2008

Provincie

Antwerpen

Locatie

Midden-Kempen Beweegt

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

71.288,62 euro

Promotor

Kempisch Landschap

Duurtijd

01/01/2009 - 31/12/2010

Situering

Het voormalige campingterrein ‘Keiheuvel’ zal omgevormd worden tot natuureducatieve zone en zal als overgangszone fungeren tussen de intensieve recreatieve zone en de stuifzandzone (of de natuurlandschappelijke zone). Er zal gestreefd worden naar een open landschap met verschillende vegetaties typerend voor het gebied. Het zal ook een recreatief medegebruik ontwikkeld worden waarbij geleiding en scheiding van de verschillende recreantengroepen centraal staat. Hiervoor zal uitgegaan worden van de bestaande padenstructuur en de noden/wensen van de lokale recreantengroepen. Er zal in samenwerking met de lokale VVV, natuurgidsen en vrijwilligers uit het kinderonderwijs een educatieve kinder/jongerenwandeling ontwikkeld worden. Verder zal ook een korte wandellus uitgewerkt worden voor personen met een handicap, gezien de aanwezigheid van twee rusthuizen in de onmiddellijke omgeving.

Contactpersoon

Philippe De Backer
Peredreef 5
2580 Putte
015/228230