Centrum Den Tap

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

398 224,53 euro

Promotor

WZC Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede

Duurtijd

01/01/2016 - 30/04/2016

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

Het 50-jaar oude parochiaal centrum, gelegen in de dorpskern van de plattelandsgemeente Ruiselede, renoveren en uitbouwen tot een rolstoeltoegankelijke en laagdrempelige ontmoetingsplaats. Hiervoor wordt er een erkenning gevraagd voor een Lokaal Dienstencentrum (LDC) en een Dagverzorgingscentrum voor ouderen (DVC) maar ook de plaatselijke verenigingen, de gemeentelijke ouderen adviesraad GOAR, het OCMW  en lokale zorgverleners kunnen er gebruik van maken.

Doelstellingen

  1. Een multifunctionele ontmoetingsplaats in de dorpsgemeenschap behouden, nieuw leven inblazen en verder uitbouwen. De lokalen minstens 50 keer per jaar ter beschikking stellen/verhuren aan verenigingen.
  2. Op 1 april 2016 starten met een LDC dat minstens 32 uur per week geopend is en waarvan de werking na 1 jaar voldoet aan alle erkenningvoorwaarden.
  3. Op 1 april 2016 starten met een DVC.  Het streefcijfer tegen eind 2017 is gemiddeld 15 bezoekers per dag waarvan 5 F-forfaits (RIZIV tussenkomst voor zorgbehoefte op de Katzschaal B of C).
  4. Aangepaste badkamer ter beschikking stellen, die ook door thuiszorgdiensten gebruikt wordt.
  5. Vanaf april 2016  5 dagen per week warme maaltijden aan sociaal tarief aanbieden.
  6. Tegen eind 2016, in samenwerking met het OCMW, een zorgloket uitbouwen dat outreachend werkt en zorgvragers begeleid vanaf de eerste zorgvraag.
  7. Drempelverlagend werken door de ontmoetingsruimte van het centrum elke zondag als dorpsherberg open te houden.

Uitvoering

WZC Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede

Contactpersoon

Jo Vettenburg
Pensionaatstraat 8
8755 Ruiselede
051 68 92 09

Locatie