Cliëntoverleg Integrale Jeugdzorg Zuid-Oost-Vlaanderen

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2008

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Aalst/Oudenaarde

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

21.801,58 euro

Promotor

RWO arrondisement Oudenaarde

Duurtijd

01/08/2008-30/06/2010

Situering

Het cliëntoverleg is een methodiek waar hulpverleners en cliënt(systeem), in onderling overleg en onder het professioneel voorzitterschap van een onafhankelijke, neutrale voorzitter (case manager), hulp rond een gezamenlijk cliëntsituatie coördineren, afstemmen en de continuïteit ervan bewaken. Concreet wordt met het project een overleg- en samenwerkingsplatform aangeboden aan hulpverleners. De doelgroep van dit project zijn alle minderjaren (van 0j tot 19j) uit Zuid-Oost-Vlaanderen; in totaal zijn dit ongeveer 80 000 minderjarigen, waarbij het project zich vooral richt op dossiers waar verschillende hulpverleners van verschillende jeugdhulpverlenende voorzieningen bij betrokken zijn. Het project realiseert meer samenhang en afstemming tussen de bestaande netwerken, voorzieningen en programma’s binnen de jeugdhulpverlening in de regio, waardoor een hecht en functioneel hulpverleningsnetwerk ontstaat dat een duidelijke meerwaarde heeft voor zowel de cliënt als de hulpverlener..

Contactpersoon

David Cis
Sint-Jozefplein 2
9700 Oudenaarde
0477/708996