Copyright Westhoek (afgekort ‘© Westhoek’)

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

455 821,99 euro

Promotor

Westtoer

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Met dit project willen we de toeristische productlijn ‘couleur locale en streekgastronomie’ in de ruime zin van het woord regionaal vorm geven in de Westhoek. Dit thema focust immers op het DNA van onze regio en heeft een grote aantrekkingskracht op toeristisch vlak. Het project wordt opgebouwd in 4 stappen: we maken werk van innovatieve en belevingsvolle productontwikkeling, we gaan intensief samenwerken met de toeristische sector, we plannen een betere uitbouw van het evenementen- en activiteitenaanbod en we doen het nodige om dit creatief in de markt te zetten via communicatie en promotie.

Doelstellingen

  1. Toeristen uit Vlaanderen en Nederland aantrekken, die interesse hebben in het thema ‘couleur locale’, om met vakantie te komen naar de Westhoek = verblijfstoerisme stimuleren = economisch rendement verhogen
  2.  Met dit project willen we volop invulling geven aan de productlijn ‘couleur locale/streekgastronomie’ die een belangrijk onderdeel is (inhoudelijk thema) van het globale toeristisch product in de Westhoek. We geven dus enerzijds invulling aan een toeristisch verhaal waar er vraag naar is, en anderzijds ziet de sector er potentie in en gaat er graag mee aan de slag. We geven hieraan vorm via diverse facetten: productontwikkeling, sectorbewerking, uitbouwen van evenementen- en activiteiten aanbod en marketing.

  3. Alternatieven aanbieden om toeristen blijven aan te trekken na de herdenkingsperiode alsook als alternatief voor het toeristisch WO I-product. De productlijn ‘couleur locale/streekgastronomie’ is niet te vergelijken met de productlijn WO I, maar beide zijn, hoe divers ook, wel sterke inhoudelijke productlijnen die erg verbonden zijn met de streek. Het thema ‘Couleur locale/streekgastronomie’ biedt heel wat mogelijkheden omdat het thema de basis (het DNA) van het toeristische verhaal van de Westhoek vormt, los van het WO I thema.

  4. We willen de sector bewust maken, ondersteunen, begeleiden en laten inzien dat toerisme mbt het thema ‘het goede leven’ een belangrijk onderdeel van de economie is in de regio. Daarbij blijven we samen investeren in een kwalitatief aanbod, zowel binnen de horeca, het attractieaanbod als binnen het logiesaanbod. Door het uitvoeren van de acties krijgt de sector ook rechtstreekse return (= verhoging rendement en omzet) en worden ze in de kijker gezet via campagnes. We moeten komen tot win-wins voor beide partijen (toerist en uitbater).

  5. Werken aan het imago van de regio dmv profilering als een regio waar puur genieten centraal staat. Van lekker eten en drinken tot genieten van het landschap, van authentiek ontdekken tot actief beleven. De couleur locale vormt hierbij de rode draad. Op deze manier willen we een divers en ruim publiek aantrekken uit Vlaanderen en Nederland: van vriendengroepen tot culinaire genieters en van biertoeristen tot stille genieters.

Uitvoering

Westtoer

Contactpersoon

Valérie Heyman
Koning Albert I-laan 120
8200 Brugge – St.-Michiels
051 51 93 43

Locatie