Couleur Locale

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

50 000,00 euro

Promotor

Felix Van Meerbergen | Hedwig Neesen

Duurtijd

08/06/2016 - 30/09/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

De voorbije maanden is er intens contact tot stand gekomen tussen de vluchtelingen in het Peeterskasteel en een groep mensen uit de regio. De competenties bij beide groepen zijn van die aard dat er voldoende opportuniteiten zijn om een toekomsttraject met de vluchtelingen uit te tekenen.  Doel van het project is om de vluchtelingen die nu al 4 maand in ons land, en meer bepaald in onze regio (ic het Hageland) verblijven, een traject aan te bieden naar een (al dan niet bezoldigde) tewerkstelling, een zinvolle dagbesteding en een betaalbare woning, zelfstandig of in een buddysysteem. Wie ondernemerstalent heeft, krijgt de kans om dat te ontwikkelen. Op die manier willen we talent in onze regio verankeren en de afhankelijkheid van allerlei opvang- en steunmechanismen verminderen. Dat doen we door een samenwerkingsplatform te bouwen waar (lokale) ondernemers, de vastgoedsector, het bestaande sociale netwerk dat in onze regio actief is, samen te brengen. Dit is een steuncomité dat bereidt is om de eigen expertise in te zetten, out of the box te denken en te zoeken naar antwoorden voor een nieuwe groep van mensen die hier aangekomen zijn  en hoopt op een nieuwe toekomst.

Doelstellingen

  1. Na een grondige screening zicht krijgen op het arbeidspotentieel en de zin om te  ondernemen bij de vluchtelingenpopulatie in onze regio en dat potentieel ook effectief kansen op tewerkstelling aanbieden.
  2. Zicht krijgen op de noden van de bedrijven in de regio (vacatures, knelpuntberoepen…)
  3. Werkgevers vinden die bereid zijn opleidings, stage en werkvloeren voor onze doelgroep open te stellen
  4. Een samenwerkingsverband van partners uit werk en welzijn tot stand brengen die hun krachten bundelen en hun expertise inzetten om  onze cliënten zo snel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de arbeidsmarkt.
  5. Detecteren van ondernemerschap bij de vluchtelingen en dat verder ontwikkelen en begeleiden.
  6. Zicht krijgen op de mogelijkheden voor huisvesting op korte termijn en op lange termijn. Dat kan in een geprivatiseerde formule of in een semi-collectieve formule (buddy wonen)
  7. Ontwikkeling van een digitaal platform waar alle stakeholders met elkaar in contact kunnen blijven.
 

 

 

Uitvoering

Felix Van Meerbergen | Hedwig Neesen

Contactpersoon

Felix Van Meerbergen
Dorp 32 A2
3293 Diest

Locatie