Creatie van een polyvalente ruimte (educatieve/tijdelijke tentoonstellingsruimte) in de Oude Kaasmakerij

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2008

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

65.618 euro

Promotor

vzw Kaas in Passendale

Duurtijd

2008 - 2009

Situering

Met het project worden volgende doelstellingen beoogd - versterken en verdiepen van de bezoekervaring - versterken van de educatieve waarde van De Oude Kaasmakerij - link leggen tussen De Oude Kaasmakerij en haar omgeving - mogelijkheden scheppen tot het programmeren van activiteiten die herhaalbezoek stimuleren - uitvoeren van museale basisfuncties toelaten - samenwerking met regionale en extraregionale (culturele/toeristische) organisaties uitbreiden en bevorderen Deze doelstellingen worden gerealiseerd door de uitbreiding van De Oude Kaasmakerij met een multifunctionele ruimte die gebruikt kan worden als tijdelijke tentoonstellingsruimte/bezoekerscentrum/educatieve ruimte. Er wordt cofinanciering gevraagd voor volgende onderdelen: Constructie polyvalente ruimte (educatieve-/tijdelijke tentoonstellingsruimte) in De Oude Kaasmakerij, bevat (constructie multifunctionele modules, integratie multimediale toepassingen, basisaankleding, toegankelijk maken van de ruimte.

Contactpersoon

Michaël Pector
051/777005