Cultuur kleurt buiten de lijntjes

Categorieën

Thema

Cultuur

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Geraardsbergen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

109 054,25 euro

Promotor

Vormingplus Vlaamse Ardennen - Dender

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

Het project Cultuur kleurt buiten de lijntjes streeft ernaar dat mensen met psychosociale kwetsbaarheden participeren aan kunst-, cultuur- en natuurbeleving in de Vlaamse Ardennen. Werken aan drempelverlaging in de kunstacademies van Oudenaarde en Zottegem en in het Provinciaal Archologisch Museum in Ename en Velzeke door specifiek op de doelgroep gerichte activiteiten (de mensen die door Beschut Wonen worden begeleid) is de werkwijze in een eerste fase. In de tweede fase zetten we in op een duurzame samenwerking tussen alle projectpartners o.a. door de oprichting van een activiteitencentrum. De doelgroep wordt uitgebreid (m.m.v.TWEB) om inclusie én toeleiding blijvend te garanderen.

Doelstellingen

Kunst-, cultuur-, en natuurbeleving:

 • Er is gewerkt vanuit de kunst-,natuur- en cultuurbeleving van de doelgroep.
 • Het erfgoed van de Vlaamse Ardennen -zowel de natuur als de geschiedenis en de cultuur- is doorheen de projectperiode de inspiratiebron voor de doelgroep d.m.v. interactieve (natuur)wandelingen, locatie voor ateliers enz. Dit kan zorgen voor een nieuwe kijk op de omgeving en nieuwe perspectieven openen.
 • Via inspiratiebezoeken, proefateliers en andere activiteiten is er een wederzijdse kennismaking van de doelgroep met de projectpartners en het inspirerende materiaal. Hieruit krijgt de concrete invulling van de output vorm (medium en materialen, inhoud, formule…)
 • Het PAM in Velzeke en Ename en de kunstacademies van Oudenaarde en Zottegem leren via de atelierwerkingen die zij mee organiseren de doelgroep beter kennen en onderzoeken drempelverlagende maatregelen.
 • Door de zichtbaarheid van de output krijgt de expressie van de doelgroep erkenning.

 

Continuering:

 • Op tweedelijns niveau worden alle betrokken medewerkers van de partnerorganisaties ondersteund via vormingsdagen om de projectdoelen te realiseren (voor, tijdens en na de projectperiode).
 • De resultaten van het project  zijn gecommuniceerd naar leerkrachten, medewerkers, leidinggevenden… van de partnerorganisaties via vormingsdagen en/ of pedagogische studiedag.
 • Tussen Beschut wonen en de projectpartners uit de culturele sector is er samengewerkt en wordt een structurele samenwerking op poten gezet.
 • De creatieve output van de doelgroep tijdens het project wordt tentoongesteld, hetzij tijdens de eindejaarstentoonstelling van de kunstacademies, hetzij in een afzonderlijke (reizende) tentoonstelling.
 • Na afronding van het project is er een activiteitencentrum waarbinnen de kunstacademies van Oudenaarde en Zottegem verder werkt met de doelgroep binnen de reguliere werking.
 • De culturele instellingen engageren zich om breed inclusief te werken; Beschut wonen en TWEB engageren zich om hun doelpubliek blijvend toe te leiden.

 

Maatschappelijk:

 • Halverwege de projectperiode is er een interne studiedag met alle projectpartners en de doelgroep.
 • De samenwerkingsverbanden zijn ingebed in het beleid van Beschut wonen en de partnerorganisaties uit de culturele sector.
 • De ervaringen zijn gebundeld en verspreid.
 • Inclusief werken is visueel en tastbaar gemaakt voor de actoren betrokken binnen het project.
 • De beeldvorming over de doelgroep is in positieve zin beïnvloed.

Persoonlijkheidsontwikkeling:

 • De aanwezige talenten van de deelnemers zijn (her)ontdekt.
 • Het zelfbeeld van de deelnemers is versterkt via het vervullen van (deel)verantwoordelijkheden, zelfstandige taken, vorming,… .
 • Deelnemers werken mee aan het verloop en de organisatie van (een) tentoonstelling(en) in de Vlaamse Ardennen.

Uitvoering

Vormingplus Vlaamse Ardennen - Dender

Contactpersoon

Yves Van Reusel
Kollegestraat 26 A
9500 Geraardsbergen
054/43 35 55