Damiaansite opent zijn deuren voor inwoners van Tremelo en omstreken

Categorieën

Thema

Cultuur

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

340.131,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Tremelo

Duurtijd

01-01-2013 - 31-12-2015

Situering

In 2009 werd met steun van de provinciale dienst cultuur een haalbaarheidsstudie uitgevoerd rond het Damiaan museum. Het verhaal van Damiaan heeft internationale bekendheid waardoor het geboortehuis als belevingscentrum heel wat toeristische potentie heeft. De verdere ontwikkeling van de site zal de lokale economie ten goede komen. Het werd duidelijk dat er binnen de ontwikkeling van deze site heel wat bepalende en beperkende factoren zijn. Het gebouw is beschermd en beperkt in oppervlakte wat het uitbreiden van functies moeilijk maakt. De financiële draagkracht van de vzw Damiaan museum is beperkt. Voor de realisatie van een verdere ontwikkeling is het noodzakelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan, op zoek te gaan naar financiële ondersteuning en een breed lokaal draagvlak te creëren. Sinds 2009 is er rond de site een positieve dynamiek ontstaan. Er werden tussen de vzw Damiaan, de gemeente en vzw Vereniging der Paters der Heilige Harten samenwerkingsverbanden zoals erfpachtovereenkomsten afgesloten. In de loop der jaren werden verschillende samenwerkingsmogelijkheden afgetast. Er werd een gidsenbond Tremelo opgericht.

In de toekomst wil de gemeente Tremelo investeren in de ontwikkeling van de site en participeren in het dagelijks beheer. Concreet zal dit de inzet zijn van een halftijdse medewerker met als opdracht de toeristische ontwikkelingen en de back-office van de uitbating van de site. Op vraag van lokale verenigingen worden de functies van de site uitgebreid. Er komt een projectieruimte, een vergaderruimte, een crea ruimte en toegankelijk sanitair. Dit kan enkel gerealiseerd worden door een aansluitende nieuwbouw. De site zal een ontmoetingsplaats worden en een ‘thuis’ voor de plaatselijke verengingen. De lokale verengingen worden betrokken in het dagelijkse beheer van de site. Voor de realisatie van frequentere openingsuren zal beroep gedaan worden op vrijwilligers. De ontvangst van groepen kan verzorgd worden door de professionele, door Toerisme Vlaanderen erkende gidsen. De samenwerking tussen verschillende partners is een groeiend proces

Doelstellingen

De nieuwe publieke lokalen van deze site zullen aan een tiental verenigingen ruimte bieden voor het organiseren van hun activiteiten. De verenigingen uit de omgeving worden betrokken bij de uitbating van de site.

Uitvoering

Gemeentebestuur Tremelo

Contactpersoon

Paul Dams
Veldonkstraat 1
3120 Tremelo
016/52 54 40