De Akkerboom, een activiteitenboerderij voor mensen met een beperking en kansengroepen

Categorieën

Thema

Sociaal

Jaar

2013

Provincie

Limburg

Locatie

Hasselt

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

85.750,00 euro

Promotor

Open Thuis Limburg vzw

Duurtijd

01-11-2013 - 30-06-2015

Situering

Het hebben van een zinvolle dagbesteding is erg belangrijk voor ieders dagelijks functioneren (versterken van de eigenwaarde, structuur en regelmaat in het dagelijks leven, sociale integratie…) en een hefboom voor maatschappelijke integratie, zeker ook voor personen met een handicap en kansengroepen.  We stellen vast dat er in de regio mensen met een handicap en kansengroepen uit de boot vallen als het gaat over een dagbesteding: ze kunnen niet (meer) mee binnen het kader van de regulieren en/of sociale tewerkstelling (beschutte werkplaats, sociale tewerkstellingsplaatsen,…) enerzijds en komen niet in aanmerking voor een dagcentrum voor personen met een handicap anderzijds.

Daarnaast wil het project specifieke aandacht hebben voor :

 • Volwassenen met een ernstige handicap die geen enkele vorm van dagbesteding hebben buiten de muren van de residentiële instelling waar ze verblijven.  Meer concreet richten we ons tot personen met een ernstige verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen.
 • Personen met een ernstige fysieke handicap die hierdoor erg beperkt zijn in hun mobiliteit.

De Akkerboom willen we via het aanbod van dagbesteding voor deze doelgroep kansen geven voor maatschappelijke integratie.

Doelstellingen

 • Min. 20 volwassen personen met een handicap en uit andere kansengroepen (psychiatrische problematiek, kansarmoede, ….) die interesse hebben in het ‘boerenleven en geen aansluiting vinden bij het bestaande aanbod aan dagbesteding of tewerkstelling, gaan wekelijks gedurende min. 1 dagdeel per week aan de slag op de boerderij.   Ze krijgen hierdoor meer kansen om te participeren aan het maatschappelijk leven.  Specifieke aandacht voor personen die omwille van de ernst van hun handicap geen dagbesteding hebben buiten de muren van de residentiële instelling (o.a. personen met een ernstige mentale handicap en bijkomende gedragsproblemen) en personen met een ernstige fysieke handicap (zeer beperkte mobiliteit).
 • De deelnemers maken op een actieve manier kennis met de artisanale producten van de  boerderij (zelf gekweekte groenten, biologisch appelsap, zelf gemaakte confituur…)
 • Professionele begeleiders en vrijwilligers zorgen voor een persoonsgericht en inclusieve dagbesteding op maat van de interesses en de mogelijkheden van de deelnemers.
 • Het activiteitenaanbod is zeer toegankelijk: rolstoeltoegankelijk, aanpak vervoersproblemen (dlnrs. leren openbaar vervoer gebruiken, ophalen dlnrs. indien nodig), verhoogde plantbakken, één op één-begeleiding indien nodig.
 • Deelnemers worden actief betrokken bij de uitwerking van het project: eigen interesses en mogelijkheden van de deelnemers vormen de basis voor de activiteiten, inspraak van de deelnemers, deelnemers maken zelf maaltijd klaar.
 • Ontwikkelen en uitbreiden van het sociale netwerk van de deelnemers en doorbreken van het sociale isolement: meer sociale contacten door informele groepsmomenten (middagmaal, pauzes)

Organisatorische verankering van het project:

 • Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met diensten en organisaties, betrokken op de doelgroep,in functie van de recrutering van deelnemers
 • Grondige exploratie van mogelijke partners en financieringsmogelijkheden en uittekenen van een 'ondernemingsplan' om het project inhoudelijk en financieel nog verder uit te bouwen en de nodige continuïteit te verzekeren (eigen productie en verkoop van streekproducten)
 • Optimaliseren van infrastructuur en werkmateriaal ifv toegankelijkheid en verruiming van activiteitenaanbod (plaatsing serre, aankoop mini-tractor + kar, verharde paden, aangepast kippenhok, installatie zonneboiler) – consultatie van architect om al deze plannen en werkzaamheden zo optimaal mogelijk te laten verlopen
 • Community based: uitbouwen van een vrijwilligerswerking ter ondersteuning van de werking van de boerderij, actieve betrokkenheid met de buurt, integratie in het lokale verenigingsleven, lokale samenwerkingsverbanden (bv. dienst Toerisme Peer)

 

Uitvoering

Open Thuis Limburg vzw

Contactpersoon

Patrick Sannen
Harmoniestraat 1
3500 Hasselt
011/28 36 47