In de ban van de rand

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

56 940,00 euro

Promotor

Samenwerking voor Agrarisch landschap

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2019

Maatregel

 • LEADER
 • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

Op een goede wijze omgaan met randen van akkers, incl perceelsgrachten en laantjes, vraagt zorg van de landbouwers. Randen hebben zowel een ecologische als bedrijfswaarde maar onderhoud ligt niet voor de hand. Er zijn tal van regels en het belang van goede praktijken is niet enkel van belang in kader van duurzame bedrijfsvoering maar ook ikv de klimaatuitdagingen. Heel dikwijls zijn randen in slechte conditie. Door het project zal in overleg met landbouwers en andere organisaties verschillende technieken worden gedemonstreerd. Er wordt geïnvesteerd in een walkantfrees en de ontwikkeling een eenvoudig maaisysteem, die ter beschikking worden gesteld van de landbouwers, met doel het onderhoud en de opwaardering van de randen.

Doelstellingen

 1. De landbouwers meenemen in een ruim verhaal en draagvlak creëren

  Opwaardering van randen en perceelsgrachten door de bewustwording bij de landbouwers van het belang hiervan. De landbouwer actief betrekken en actief laten deelnemen. Op deze wijze draagvlak creëren voor het algemenere toepassen van regelgeving en goede praktijken. Eveneens de koppeling met bewustwording en uitdagingen in gevolge extreme weeromstandigheden en klimaatwijziging. De extremere neerslag van de afgelopen seizoenen (en wellicht ook in de toekomst) doen landbouwers stilstaan bij de klimaat problematiek. De weersomstandigheden brengt de problematiek van de randen mee onder de aandacht. Samen met landbouwers op zoek gaan naar passende en eenvoudige oplossingen om randen in conditie te brengen en te onderhouden. Landbouwers betrekken bij het komen tot oplossingen.

  Begrip, waardering, inzicht vanuit ruime entourage. Het is de doelstelling een breed palet aan organisaties te betrekken in een draagvlakkoepel. Kan aanleiding geven tot ruimere communicatie. De koppeling met de klimaatsproblematiek een plaats geven. 

 2. Investeren in een walkantfrees en gemeenschappelijk inzetten

  Oplossing voor geaccidenteerde en verhoogde randen aanbieden door walkantfrees ter beschikking te stellen, die tot op vandaag geheel ongekend is. De werking hiervan intrede laten nemen voor gemeenschappelijk en breed gebruik. De moeilijkere omstandigheden waarin randen moeten gemaaid worden, wordt weggewerkt. Een oplossing aanbieden zoals in het noorden van Nederland door het gebruik van een walkantfrees.De verhoging of onregelmatig profiel wordt afgefreesd en fijn gespreid op de akker in een bewerking. De bewerking hoeft maar eenmaal te gebeuren en met zorg kan er verschillende jaren een rand in goede conditie behouden worden. Dit is hier in Vlaanderen niet gekend of gebruikt. Een beetje onbegrijpelijk. Wat men in de plaats soms doet is maar weinig adequaat (voorbeeld met kraan of nivelleringsbak) moeilijk om fijner werk te verrichten en ook moeilijker voor de betreedbaarheid van de akker. Het gebruik van een walkantfrees door landbouwers zal enige praktijkopleiding vragen. Gedurende het project, proef- en demoperiode, wordt de walkantfrees zonder kosten ter beschikking gesteld.

 3. Eenvoudig maaien

  Ontwikkelen, in samenwerking met de ervaring van de landbouwers, van een eenvoudig maaisysteem voor het randenbeheer. Dit eenvoudig maaisysteem ter beschikking stellen. De goede praktijk van maaien gaat de ecologische en bedrijfswaarden versterken. Het fijnmazig netwerk wordt kwalitatief beter, ter versterking van de landschappelijke kwaliteit en streekidentiteit. Belang dat het heel breed wordt toegepast.

Uitvoering

Samenwerking voor Agrarisch landschap

Contactpersoon

Luc Vande Ryse
Moerstraat(STJ) 28
9982 Sint-Jan-In-Eremo
0477 74 28 12

Locatie