De beleefpas: vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

30 000,00 euro

Promotor

Gemeente Geetbets

Duurtijd

03/10/2016 - 01/01/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

In de eerste plaats is de doelstelling van dit project om via de samenwerking tussen 6 gemeenten en O.C.M.W’s (netwerk) de drempel naar vrijetijdsparticipatie te verlagen voor kinderen en jongeren in armoede.

 • Door de intergemeentelijke samenwerking zal het bereik ontzettend vergroten. Je versterkt mekaars aanbod, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan qua keuze bij programmatie. Je verspreidt via de Beleefbrochure elkaars aanbod en stimuleert enkele voorop gestelde acties via het weg werken van nog andere drempels (bv.vervoer organiseren,..) . 
 • Via een doordachte promotiecampagne de intrede van de (VIP) Beleefpas kenbaar maken. Dit door de inschakeling van een vlindermascotte die voor de lancering van de (VIP) Beleefpas zal opduiken op verschillende activiteiten, voorstellingen, evenementen,…
 • Via de beleefvlinder inspraak van de kinderen verkrijgen door spel en aangepaste methodieken. Dit kan gebeuren op evenementen, maar evengoed in de scholen, vakantiewerking,

Doelstellingen

In de eerste plaats is de doelstelling van dit project om via de samenwerking tussen 6 gemeenten en O.C.M.W’s (netwerk) de drempel naar vrijetijdsparticipatie te verlagen voor kinderen en jongeren in armoede.

Deze doelstelling bestaat uit verschillende subdoelstellingen:

 • Vrijetijdsparticipatie verhogen voor inwoners ( 0-18 jaar) van de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw door de financiële drempel te verkleinen via de VIP Beleefpas voor de personen in armoede (zie verder voor specificatie doelgroep)
 • Vrijetijdsparticipatie verhogen voor alle inwoners ( 0-18 jaar) van de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw door de vrijetijdsparticipatie te promoten via de Beleefvlinder, de Beleefpas en de Beleefbrochure.
 • Door de sectoroverschrijdende samenwerking en de samenwerking met Storzo en de scholen kan er breder worden gesignaliseerd en kunnen kinderen een VIP Beleefpas bekomen via inspraak van school of Storzo ( Huis van het kind, voedingsondersteuning aan huis en de consultatiebureau’s).

Zij doen dit zonder gegevens over de betrokkenen te delen ( pivacy) Op die manier kan je meer mensen uit de doelgroep bereiken, dan enkel de mensen die gekend zijn via O.C.M.W of statistische gegevens. Via deze verschillende partners kan er ook gewerkt worden aan een gerichte doorstroom van het aanbod via de thuisdiensten, scholen, sociale assistenten,…en zal er ook oog zijn voor andere drempels die de vrijetijdsparticipatie nog in de weg staan 

 • Door de intergemeentelijke samenwerking zal het bereik ontzettend vergroten. Je versterkt mekaars aanbod, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan qua keuze bij programmatie. Je verspreid via de Beleefbrochure elkaars aanbod en stimuleert enkele voorop gestelde acties via het weg werken van nog andere drempels (bv.vervoer organiseren,..) .
 • Via een doordachte promotiecampagne de intrede van de (VIP) Beleefpas kenbaar maken. Dit door de inschakeling van een vlindermascotte die voor de lancering van de (VIP) Beleefpas zal opduiken op verschillende activiteiten, voorstellingen, evenementen,…
 • Via de beleefvlinder inspraak van de kinderen verkrijgen door spel en aangepaste methodieken. Dit kan gebeuren op evenementen, maar evengoed in de scholen, vakantiewerking,…
 • De betrokkenheid van kinderen en jongeren verhogen door hun mee( r) te laten participeren en hen aan te spreken op hun mogelijkheden en impact die ze kunnen uitoefenen.
 • De Beleefpas zal aan iedere inwoner, van 0 tot 18 jaar worden uitgereikt. De Beleefpas is een spaarkaart die geen kortingen op activiteiten aanbiedt. De eigenlijke doelgroep die we vooral willen bereiken zal via een filtersysteem worden bepaald.

1e stap wordt de lijst van alle kinderen tussen 0 en 18 jaar naar het OCMW gestuurd. Zij halen daar de kinderen uit die bij hen gekend zijn. Dit zijn dus de kinderen van gezinnen die bij het OCMW client zijn via schuldbemiddeling, leefloon, …

2e stap: de reeds gefilterde lijst gaat naar de scholen. Zij hebben vaak een goed zicht op de verdoken armoede of armoede bij mensen die geen cliënt zijn op het O.C.M.W. Zij halen de kinderen eruit die volgens hen recht hebben op een VIP Beleefkaart.

3e stap: de verder uitgedunde lijst gaat naar het Huis van het Kind, waar de consultatiebureau’s van Kind en Gezin onder vallen. Zij hebben zicht op de doelgroep voordat deze naar school gaat.

4e stap: de lijst die terug komt is de lijst van kinderen die een Beleefpas gaan krijgen. De kinderen die door het OCMW, de scholen en Storzo zijn geselecteerd krijgen via hen de VIP Beleefpas. Deze informatie blijft bij de betrokken partners. Zij geven het aantal door aan de diensten vrije tijd en ontvangen het gevraagde aantal VIP Beleefpassen en Beleefbrochures.

Uitvoering

Gemeente Geetbets

Contactpersoon

Irena Van Goethem
Dorpsstraat 7
3450 Geetbets
011 58 65 42

Locatie