De bodem als kapitaal voor de open ruimte van de Polder

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

37 228,20 euro

Promotor

Regionaal Landschap de Voorkempen

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Plaatselijke Groep

PG MarkAante Kempen+

Situering

In de polder wordt gewerkt, het is een intensief open landbouwgebied. Het karakter is ongepolijst, vitaal en authentiek en dit allemaal dankzij de vruchtbare bodem. De bodem wordt als kapitaal voor de open ruimte ingezet voor het creëren van DRAAGVLAK bij landbouwers en de inwoners die werken, wonen en recreëren in of rond het open polderlandschap. Via goedgekozen QUICK WINS wordt ingezet op natuur, landschap en landbouw die samen de open ruimte vormen, vrijwaren, toegankelijk en zichtbaar maken. Via een poldermobiel en een belevingsvolle activiteit maken we het ruime publiek warm voor de polder. We gaan aan de slag met actieve landbouwers en experimenteren met jonge land- en tuinbouwers rond agromilieumaatregelen.

Doelstellingen

Hanteren van de BODEM ‘DE POLDERGROND’ ALS UITGANGSPUNT voor het creëren van DRAAGVLAK bij landbouwers (ook in opleiding) en de inwoners die werken, wonen en recreëren in of rond het open ruimtegebied van het polderlandschap. De bodem wordt ingezet als kapitaal voor de open ruimte. Via enkele goedgekozen QUICK WINS wordt ingezet op natuur en landschap, landbouw, erfgoed die samen de open ruimte vormen, vrijwaren, toegankelijk en zichtbaar maken.

Bijkomend kennen de gemeenten, verenigingen en organisaties uit Stabroek en Kapellen de leaderwerking nog niet. Dit project moet tevens bijdragen aan het opzetten en kennismaken met het instrument LEADER.

Dit project wordt ingezet als PROEFPROJECT in de polder. Lukt het om draagvlak te creëren met  dit project dan liggen er nog heel wat ideeën rond de open ruimte klaar om mee aan de slag te gaan. Er lopen ook een aantal processen in de polder die het project niet eenvoudig zullen maken maar door de keuze van een aantal zeer laagdrempelige acties kan dit project ook net een positieve sfeer creëren  in de streek.

We doen dit volgens volgende operationele doelstellingen: 

  • Draagvlak voor de polder als waardevol open ruimte gebied bij landbouwers en inwoners door een poldermobiel te laten rondreizen in de polder op evenementen en activiteiten.

Bijkomend wordt een belevingsvolle activiteit georganiseerd om de polder te proeven en te voelen.

  • Experimenteren met nieuwe agro-milieumaatregelen (4-5 experimenten) in de polder ism lokale landbouwers en jonge land- en tuinbouwers in opleiding en dit verspreid over 2 schooljaren.
  • Het opzetten van uitwisseling en kennis via een LAB vergroening voor de polder. 

Uitvoering

Regionaal Landschap de Voorkempen

Contactpersoon

Ines Van Limbergen
Schildesteenweg 99
2520 Ranst - Oelegem
03 312 87 15

Locatie