De Boomgaard als school en atelier

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

69 750,00 euro

Promotor

Nationale Boomgaardenstichting vzw (NBS)

Duurtijd

14/12/2015 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Hoogstamboomgaarden hebben hun rechtstreekse  economische  waarde verloren. Om de levenskansen van de bestaande en nieuwe boomgaarden te verhogen, is het dringend  nodig dat de beheerders  en de eigenaars en de boomgaarden de intrinsieke waarden van deze boomgaarden leren kennen en benutten. In ons project willen we 16 waardeparameters benoemen en er educatieve  en demonstratieve werkvormen voor uitwerken. Tijdens de projectperiode testen we deze werkvormen uit voor een grote verscheidenheid aan doelpubliek, waarbij  we de jongere generatie meer intens zullen benaderen, omdat  zij de beschermers  zullen worden  van de boomgaarden in de toekomst.

Doelstellingen

Het hoofddoel is het behoud van de hoogstamboomgaarden In het landschap van Haspengouw en Voeren. We zijn ervan overtuigd dat deze boomgaarden meer kansen krijgen indien de plaatselijke gemeenschap In 't algemeen en de boomgaardenbeheerders in het bijzonder, de intrinsieke waardes van de boomgaarden leren kennen en ervaren.  De insteek is om in iedere gemeente van het Leadergebied Haspengouw een bepaalde doelgroep te sensibiliseren voor deze waardes (scholen, buurtbewoners,boomgaardbeheerders, fruittelers  en landbouwers). We zetten in om tijdens de projectperiode min. 150 personen te bereiken voor een les, workshop, publieksactlvitelt, demo tijdens de testsessies van de uitgewerkte werkvormen (11). Verder stellen we deze werkvormen voor tijdens een grote publieksactiviteit van de NBS ('de KERS® 2017') en stellen we ze ter beschikking voor of geïnteresseerde verenigingen en alle scholen binnen de gemeenten van het Leadergebied Haspengouw.

Uitvoering

Nationale Boomgaardenstichting vzw (NBS)

Contactpersoon

Paul Van Laer
Leopold lil-straat 8
3724 Vliermaal (Kortessem)
012 39 11 88

Locatie