In de bres voor Boer en Natuur

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hoeilaart

Projectgegevens

Projectkost

49 525,03 euro

Promotor

Regionaal Landschap Dijleland

Duurtijd

28/02/2018 - 31/05/2020

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Proefprojecten
  • Milieu en biodiversiteit

Situering

Regionaal Landschap Dijleland (RLD) vzw wil samen met een aantal partners de krachten bundelen om samen met landbouwers in het Dijleland te werken aan meer en betere boerennatuur (biodiversiteit op het bedrijventerrein en de landbouwpercelen). We willen dit doen door onze expertise en projectwerking op een nieuwe gebundelde manier aan geïnteresseerde landbouwers aan te bieden. We ondersteunen landbouwers om binnen 3 actiepunten aan de slag te gaan: nestgelegenheid, voedselaanbod en ecologische landschapsverbetering. De acties worden opgehangen aan een kapstoksoort. Extra aandacht gaat naar de patrijs, waarbij we willen experimenteren met de aanleg van een een patrijzenakker.

Doelstellingen

  • De biodiversiteit op landbouwbedrijven verhogen
  • Versterken van de omgevingskwaliteit op het platteland en de leefbaarheid voor de bewoners vergroten door te werken aan een groen en biodivers platteland
  • Draagvlakverbreding voor natuur bij landbouwers
  • De weerbaarheid van landbouwbedrijven tegen klimaatverandering verhogen en CO2-captatie door aanplantingen
  • De streekidentiteit verhogen en toerisme promoten
  • Imago van landbouwbedrijven verbeteren
  • Samenwerking met verschillende partners

Uitvoering

Regionaal Landschap Dijleland

Contactpersoon

Annabel Marleen Pennings
Interleuvenlaan 64
3001 Heverlee
016 40 85 58

Locatie