De Grond van de Zaak: gezonde bodem in de paardenweide

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

168 541,00 euro

Promotor

Regionaal Landschap Lage Kempen

Duurtijd

01/01/2018 - 30/06/2020

Maatregel

 • LEADER
 • Bodem- en waterbeheer

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

De traditionele paardenweide kent een lage omgevingskwaliteit. Zeer veel paardenweides hebben te kampen met uitputting, een snelle verzuring, een verstoorde bodembalans en een onregelmatige waterhuishouding. Bovendien kampen veel hobbypaardenhouders met een mestprobleem, ze weten niet wat te doen met hun stalmest. Met de 'Grond van de zaak: gezonde bodem in de paardenweide' willen de partners een concreet en onderbouwd antwoord bieden op deze problemen. We willen paardenhouders aanzetten om de bodem in hun weides te verbeteren door gebruik te maken van gecomposteerde paardenmest. Samen met haar partners PXL Bioresearch en de Bodemkundige Dienst onderzoekt RLLK de mogelijkheden van composteren van paardenmest en de resultaten van de toediening op de bodem, zowel bodemchemisch als bodemfysisch. Innovatieve onderzoekstechnieken worden ingezet om de kwaliteit van de bodem te analyseren. Extra aandacht gaat uit naar de veiligheid van het gebruik van paardenmest onder andere naar wormbesmetting. De resultaten worden besproken met dierenartsen in de regio en gebundeld in een handleiding en animatie rond weide - en bodembeheer die digitaal ruim verspreid wordt. In 6 bodemcafé's in 6 gemeenten wordt er interactief gewerkt rond bodembeheer en bemesting. Het orgelpunt van het project wordt een seminarie waarin alle info verwerkt wordt en de verduurzaming van het project naar de toekomst toe verzekerd wordt.

 

Doelstellingen

 • Paardenhouders sensibiliseren en informeren over het belang van een goede bodem op de paardenweide voor de kwaliteit van het grasland en de gezondheid van hun paarden. 
 • Paardenhouders aanzetten tot het verbeteren van de bodem op hun weides op een duurzame manier door het opzetten van een gesloten kringloop met het composteren van paardenmest. 
 • Paardenhouders kennis aanreiken en verspreiden over duurzaam en correct weidebeheer in paardenweides.
 • • Onderzoeken hoe de bodem met paardencompost verbeterd wordt. 
 • Vooroordelen naar het gebruik van paardenmest als bodemverbeteraar op paardenweides wegnemen.
 • Dierenartsen sensibiliseren en informeren over het belang van goed weide – en bodembeheer voor de gezondheid van de paarden. 
 • Studenten groenmanagement informeren over de alternatieven voor traditionele bemesting en sensibiliseren over het belang van organische stof in de bodem van paardenweides. 
 • Samenwerking tussen paardenhouders en landbouwers bevorderen in innovatieve manieren van omgaan met mest en bodemverbetering. 
 • Verankeren van de binnen het project ontwikkelde kennis en beheermethodes bij relevante andere organisaties en personen.

Uitvoering

Regionaal Landschap Lage Kempen

Contactpersoon

Joke Timmermans
Grote Baan 176
3530 Houthalen-Helchteren
011 78 52 59

Locatie