DE GROOTEN OORLOG IN NOORDERLIJK NIEMANDSLAND

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Limburg

Locatie

Essen

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Gemeente Essen

Duurtijd

31-12-2013 - 31-12-2017

Situering

De gemeenten  Essen en Kalmthout  waren ten tijde van W.O. 1 bezet door de Duitsers, maar hadden allebei ook af te rekenen met de gevolgen van de Doodendraad, die hele gebieden slecht of niet toegankelijk maakte Om deze periode te herdenken ( tgv 100 jaar G.O.)  willen we de specifieke situatie van de twee grensdorpen in de aandacht brengen. Zij zaten geprangd tussen het neutrale Nederland en bezet gebied.  Duizenden vluchtelingen passeerden hier via weg en spoor.

We opteren enerzijds voor een koepelproject zijnde een openlucht tentoonstelling dmv foto’s ( authentieke glasplaten van fotograaf Bernaards ) in het straatbeeld en in het landschap en  anderzijds zal elke gemeente zijn eigen, unieke verhaal vertellen in een tentoonstelling van dagboeken, brieven, beeldmateriaal, voorwerpen etc. Tevens zal het “ smokkelfenomeen” onder de aandacht worden gebracht door de filmopnames van  theatergroep Puur Natuur. ( inkl. evocatie van ‘ Klaveren vrouwke’) Educatief project  voor de scholen rond de transporten  van zieke kinderen uit heel Belgie, die in Roosendaal werden opgevangen om aan te sterken. Belgische vluchtelingen die hier passeerden richting Nederland en Engeland.. Bestaande opnames van Doodendraad en Klaveren Vrouwke opnieuw uitbrengen. Heruitgave van oorlogsdagboek Soldaat van Loon ( Nieuwmoer)  Mix-media voorstelling van Stan Milbou. Het digitaliseren van foto-en geluidsmateriaal van collectie Ivan Janssens. Inzaaien van de middenberm ringweg naar Roosendaal met klaprozen ( symbool van G.O.)  Idem voor verbindingswegen in Kalmthout + rondom de fotopanelen + stationsbuurten + het hele traject van den Doodendraad visualiseren door Poppies.

Doelstellingen

De 2 gemeenten zullen hiervoor hun geijkte kanalen aanspreken om organisaties en verenigingen hiervoor warm te maken. Ook toeristisch kan dit een troef worden. We ondervinden nu reeds interesse uit Nederlandse buurgemeenten voor dit project. Samenwerking met lokale landbouwers die door dit project met geschiedkundig erfgoed worden geconfronteerd. Interacties met scholen en seniorenverenigingen tijdens tentoonstellingen.

Uitvoering

Gemeente Essen

Contactpersoon

Jokke Hennekam
Heuvelplein 23
2910 Essen
03/670 01 30