De herdenking van de slag bij Hoegaarden (1013-2013)

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hoegaarden

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Gemeente Hoegaarden

Duurtijd

01/03/2013 - 30/06/2014

Situering

In oktober 2013 zal het exact 1000 jaar geleden zijn dat de slag bij Hoegaarden werd uitgevochten. Een uniek moment om de slag te herdenken. Nooit eerder werd in België een duizendjarige herdenking van een veldslag gehouden. De herdenking van historische veldslagen bestaat meestal uit een combinatie van volgende elementen: de oprichting van een herdenkingsmonument, een historische evocatie (re-enactment), een tijdelijke tentoonstelling, de uitgave van een boek en een academische lezing. Recente voorbeelden zijn de herdenkingen van de veldslagen te Nieuwpoort (1600-2000), Gavere (1453-2003), Brustem (1467-2007) en Oudenaarde (1708-2008). Hoewel het project ook enkele van deze ‘typische’ elementen zal bevatten, met onder meer een middeleeuws banket en een wetenschappelijke studie, wordt de nadruk gelegd op participatie van de lokale bevolking. We bieden iedereen immers de mogelijkheid om in de maanden voorafgaand aan de dag iemand uit te dagen en op de dag van de herdenking een ‘duel’ aan te gaan. Alle verenigingen zullen bij de herdenking betrokken worden, zowel de jeugdverenigingen als de sportclubs als de cultuur- en seniorenverenigingen. Ook de scholen, middenstand, horeca. Het project wordt in elke adviesraad toegelicht opdat de verenigingen kunnen brainstormen over duels (uitdagingen) die zij willen posten. Er wordt een vergadering belegd met de Hoegaardse middenstand : horeca, bakkers, beenhouwers om ter gelegenheid van dit middeleeuws feest een aangepast assortiment aan te bieden (bv Middelleeuwse worst, veldslaglikeur, ....). Aan de restaurants wordt gevraagd om middeleeuwse banketten te organiseren, gebruik makend van streekproducten. De scholen worden gesensibiliseerd om zowel uitdagingen te posten als om een lespakket te voorzien rond de veldslag : Wat deden de kinderen in de middeleeuwen, wat speelden ze, wat aten ze, gingen ze naar school enz... Ook is er een wetenschappelijk luik verbonden aan het project. We stellen ‘De slag bij Hoegaarden 1013’ voor als thesisonderwerp aan de Vlaamse universiteiten en bieden de student hierbij begeleiding aan.

Doelstellingen

  • Een verminderde betrokkenheid van de dorpsbewoners en een verminderde voeling met het dorpsleven zijn fenomenen die in vele dorpsgemeenschappen – ook in Hageland+- voorkomen. De sociale netwerken op het platteland brokkelen af. Het voorgestelde project wil aan deze nood tegemoetkomen en mensen uit alle geledingen met mekaar in contact brengen
  • Cultuurhistorisch erfgoed bepaalt het beeld, het karakter en de eigenheid van een streek of dorp. Ze hebben een positief effect op de beleving en verhogen aldus de appreciatie van het landschap, het dorp of de regio bij de toerist of recreant. Het gaat hierbij niet alleen om het bouwkundig landelijk erfgoed, maar ook om materieel erfgoed en vooral om het minder tastbare immaterieel erfgoed. De herdenking van de veldslag is een typisch voorbeeld van dit minder tastbare immaterieel erfgoed. Behalve enkele verwijzingen in teksten en mogelijk enkele toponiemen (plaatsnamen) zijn er immers geen tastbare bewijzen met betrekking tot de veldslag bewaard gebleven. Met de herdenking van de slag bij Hoegaarden willen we dit immaterieel erfgoed ontsluiten en toegankelijk maken voor het grote publiek en tegelijk erfgoededucatie stimuleren.

Uitvoering

Gemeente Hoegaarden

Contactpersoon

Ben De Vriendt
Gemeenteplein 1
3320 Hoegaarden
016/76 87 50