De kinderbrouwerij

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

vzw De Fietseling

Duurtijd

01/03/2012 - 28/02/2015

Situering

De Westhoek, met zijn bijzonder boeiende en unieke verhalen rond de grens, het landschap en de Eerste Wereldoorlog, met zijn sterke tradities, getuigt van een zeer authentieke streek. De vzw De Fietseling vindt het erg belangrijk dat die authenticiteit blijft voort leven in de komende generaties en dat kinderen die op bezoek zijn in de Westhoek die authenticiteit aanvoelen. De vzw is echter van oordeel dat dat niet moet gebeuren via een museum of een tentoonstelling maar via een brede waaier van activiteiten die daarom niet altijd die grote Westhoekthema's als onderwerp hebben, maar die die verhalen wel altijd meenemen. Met dit project zal ingespeeld worden op bestaande tradities (reuzen, volksliedjes, dialecten, volksspelen), en deze zullen geïntegreerd worden in eigen, hedendaagse contexten. Op die manier moeten bezoekers op een actieve wijze eerder aanvoelen dan weten waar de Westhoek voor staat.

De Kinderbrouwerij moet een plek zijn waar artistieke ideeën voor de doelgroep kunnen gisten en rijpen. Aan (lokale) artiesten die een project willen realiseren voor de doelgroep worden de faciliteiten geboden. Het idee voor het project kan ook vanuit De Kinderbrouwerij komen of men kan zelf artiesten aanspreken. Mogelijks zullen een aantal van de activiteiten die aangeboden worden voor de doelgroep in de loop van het jaar producties zijn die gegroeid zijn op de eigen werkplek. Die krijgen de grootste aandacht. Maar daarnaast is het ook de bedoeling dat er op regelmatige basis bescheiden producties uitgenodigd worden om een voorstelling te komen geven. Graag wil men aan zes tot acht voorstellingen per jaar komen. Daar kan ook een tentoonstelling bij zijn of een geanimeerde wandeling. Vooral in die laatste vormen kan men opnieuw het verhaal van de Westhoek wat concreter laten binnensijpelen.

Op de bovenverdieping van de mouterij wordt een groot atelier uitgebouwd waar kinderen dingen kunnen maken, al of niet bijgestaan door creatieve (geschoolde) begeleiders. Zoals het brouwproces iets maakt, zo is het ook de bedoeling dat de kinderen iets brouwen in de ateliers.

Het Rookop Gezinsfestival kan een jaarlijkse traditie worden maar zou in 2012 het startschot moeten zijn voor een permanente werking. Het festival moet zich op die manier profileren zodat duidelijk wordt hoe de jaarwerking op de site er zou kunnen uitzien. Tal van disciplines kunnen aan bod komen: theater, muziek, circus, dans, film, vertellen, voorlezen, ...

De gezinskroeg moet dan weer meer zijn dan een gezellige plek waar je iets kan drinken. Kinderen moeten er meer dan welkom zijn, ze moeten er willen naar terugkeren. Het integreren van een stripleeshoek, bord- en volksspelen allerhande en een aantrekkelijke drank- en eetkaart moeten hiertoe bijdragen. Spelen zouden geïntegreerd worden in het cafémeubilair. Het is ook belangrijk dat de horecazaak niet apart staat maar volledig geïntegreerd blijft in de site. Daarom zal de horecazaak worden gespreid over bouwerij en mouterij, zoals ook de locaties voor de permanente werking van de Kinderbrouwerij verdeeld worden over brouwerij en mouterij. De gezinskroeg moet er op termijn voor zorgen dat de Kinderbrouwerij ook zonder subsidie een financieel haalbaar project wordt.

Doelstellingen

Volgende doelstellingen kunnen worden onderscheiden:

  • Belangrijke Westhoekthema’s op een niet-schoolse, niet-belerende maar lichtverteerbare, innovatieve manier bekend maken bij kinderen (zowel kinderen uit de Westhoek als kinderen die de streek bezoeken);
  • Een groot beschermd complex van onroerend erfgoed een toekomst geven die het verleden van het erfgoed respecteert en meeneemt in het verhaal maar er ook een hedendaagse betekenis aan geeft.

Uitvoering

vzw De Fietseling

Contactpersoon

Wim Chielens
Neerhofstraat 2
8970 Reningelst
0496/27 96 58