De Klankmakerij

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

219 000,00 euro

Promotor

Festival Dranouter VZW

Duurtijd

03/09/2018 - 30/11/2020

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

De Klankmakerij is een indoor klank- en speltraject voor diverse doelgroepen in de gebouwen van VZW Festival Dranouter. De beleving is gebouwd op het DNA van de aanvragende organisatie (Dranouter = muziek, authenticiteit, gezinsvriendelijkheid, duurzaamheid, ...) en nestelt zich binnen de provinciale doelstellingen qua toeristische ontsluiting van de Westhoek. Het wordt een allweather 'attractie' die het jaar rond een aanvullend aanbod zal creëren in de regio en richt zich zowel naar gezinnen als naar gemengde groepen en individuelen, zowel naar regiobewoners als naar toeristen. Het zal bestaan uit een geheel van interactieve spel-elementen die uitgewerkt worden rond de thema's muziek/klank en streekidentiteit. In vormgeving en afwerking wordt een hedendaagse authentieke kwaliteit vooropgesteld die professioneel in de markt wordt gezet en dit met een realistisch exploitatieplan over lange termijn.

Doelstellingen

Creatie van een permanente bezoekersattractie in Dranouter rondom klank en spel met link naar regionale elementen Deze attractie wordt het centrale toeristische product van VZW Festival Dranouter waarrond hun toeristische rol in en voor de regio verder ontwikkeld wordt. We beogen een rechtstreekse publieksopkomst van + 12.000 bezoekers per jaar voor de attractie. We zetten volgende doelstellingen centraal

- Verhogen van de attractiviteit van een rurale gemeente als vakantiebestemming voor gezinnen met kinderen door het realiseren van een all-weather attractie.

- Verhogen van het welzijn van de inwoners van de Westhoek door te zorgen voor kwalitatieve ontspanning in eigen regio (vrijetijdsaanbod).

- Zorgen voor een verwevenheid van volksmuziek in het toeristische product van de regio

- Inspelen op de behoeftes van de hedendaagse consument door beleving aan te bieden

- Jongeren/kinderen op een innovatieve en creatieve manier kennis laten maken met de authenticiteit van de regio.

Uitvoering

Festival Dranouter VZW

Contactpersoon

Bavo Jan Vanden Broeck
Dikkebusstraat 234
8950 Heuvelland
057 44 69 33

Locatie