De Kleppe als innovatief belevings- en praktijkcentrum

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Roeselare

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

117.091,40 euro

Promotor

Expertisecentrum dier-en-zorg, KATHO Roeselare

Duurtijd

01/07/2013 - 30/06/2015

Situering

De Kleppe wil zich profileren als innovatief belevings- en praktijkcentrum binnen het zorgtoerisme. Enerzijds wil men Animal Assisted Interventions (AAI) bij zorgvakanties en dagbezoeken uitbouwen. Anderzijds wordt gestreefd naar een praktijkgericht vormingsaanbod waarbij ‘Dieren in de zorg’ centraal staan. Om dit mogelijk te maken worden AAI-pakketten ontwikkeld en geïmplementeerd en een praktijkgerichte vorming 'Dieren in de zorg’ aangeboden vanuit De Kleppe. Door de grote diversiteit aan doelgroepen binnen De Kleppe kunnen prototypes en ontwikkelde protocollen grondig getest en bijgestuurd worden. Een draaiboek ‘Dieren in de zorg’ zorgt voor het uitdragen van de projectresultaten.

Doelstellingen

Om De Kleppe tot een volwaardig en onderbouwd belevings- en praktijkcentrum uit te bouwen, wordt enerzijds gestreefd naar de uitbouw van De Kleppe als belevingscentrum in de brede zin van het woord (zowel in het kader van de zorgvakanties, als in het kader van de dagbezoeken waarbij zowel mensen met een beperking als kinderen en jongeren uit het onderwijs worden aangesproken). Anderzijds wordt gestreefd naar een duidelijke profilering van De Kleppe als praktijkcentrum waarbij de verworven kennis en ervaringen kunnen gedeeld worden met verschillende actoren binnen de zorgsector.

  • Het ontwikkelen en implementeren van Animal Assisted Interventions pakketten in het kader van de zorgvakanties en dagbezoeken binnen De Kleppe.
  • Het ontwikkelen en aanbieden van een praktijkgerichte vorming 'Dieren in de zorg' vanuit De Kleppe.

 

Uitvoering

Expertisecentrum dier-en-zorg, KATHO Roeselare

Contactpersoon

Melissa D'hondt
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
051/22 82 58