De Kluis van Vrijhern herbeleefd

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2012

Provincie

Limburg

Locatie

Haspengouw

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Gemeentebestuur Hoeselt

Duurtijd

01/06/2012 - 31/12/2014

Situering

De Kluis van Vrijhern is door zijn hoge ouderdom (woning 1685, kapel 1709) en authenticiteit een waardevol stuk religieus erfgoed. Tot op heden wordt de Kluis goed onderhouden door de bewoners en worden activiteiten ontplooid door de lokale vzw Vrienden van de Kluiskapel. De Kluis van Vrijhern werd jarenlang particulier bewoond en door haar respectievelijke bewoners opmerkelijk goed geconserveerd met uitzonderlijk respect voor de oorspronkelijke toestand. Omdat de huidige bewoner binnen afzienbare tijd zal verhuizen, dringt zich een plan op om de stie op langere termijn te bewaren. De gemeente Hoeselt wil de gehele site beschermen en bijkomende toeristische hefbomen creëren via het aangrenzende parkgebied met heem en polyvalent zaaltje. Op die manier blijft ook de optie open om de site verder te ontwikkelen en kan de garantie worden gegeven dat het gebouw en omgeving ook naar de toekomst toe in dezelfde goede conditie blijft.

Door de goede staat waarin het zich bevindt, geeft dit gebouw en omgeving een goed beeld van wat het kluizenaarsleven door de eeuwen heen betekend heeft. Dit geeft de mogelijkheid om het kluizenaarsleven zeer concreet te duiden aan de bezoeker. de sfeer van de site maakt dat men er de geschiedenis als het ware kan voelen. Een perfecte aanleiding dus om voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus duiding te geven bij het aanwezige erfgoed en het ruimere kader waarin het zich bevindt.

Men heeft ervoor gekozen om de authentieke gebouwen van de Kluis niet enkel te conserveren, maar om ze tevens een herbestemming te geven zonder aan de authenticiteit te raken. Door het gebouw te bewaren en de omgeving op te waarderen kan het geheel een economische meerwaarde krijgen. Het ontsluiten van de site is hier een belangrijke optie. Op die manier vormt het project een belangrijke toeristische trekpleister die een effect zal hebben over de volledige regio Haspengouw. Door informatieve en educatieve linken te leggen met andere kluizen in Limburg wordt de functie van het gebouw geaccentueerd waardoor de oorspronkelijke essentie van de Kluis en het kluizenaarsleven nog sterker tot uiting komt. Uit geschiedkundige geschriften blijkt bovendien dat de Kluis van Vrijhern een centrale rol speelde in de geschiedenis van Kluizen. Kluizenaars uit andere kluizen kwamen namelijk op bezinning in Vrijhern.

Zowel bij de investeringen in het kader van deze aanvraag als bij de uiteindelijke exploitatie zal een samenwerking met een sociale economie promoter een centrale rol krijgen. Waar mogelijk zal gewerkt worden met sociale tewerkstelling.

Doelstellingen

Het project heeft volgende doelstellingen:

  • Ontplooiing van de geschiedenis van kluizen en i.e. de Kluis van Vrijhern;
  • Promotie van een spirituele plek binnen de complexe samenleving;
  • Ontwikkeling van een ontmoetingsplaats voor jong en oud;
  • Promotie van ecologische principes;
  • Centraal stellen van de sociale economie;
  • Positionering als toeristische trekpleister voor de regio;
  • Uitwerking van een beheersmodel.

Uitvoering

Gemeentebestuur Hoeselt

Contactpersoon

Yves Voncken
Dorpsstraat 17
3730 Hoeselt
089/41 63 58