De Lieve Vervoert

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

151 400,00 euro

Promotor

Toerisme Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Plaatselijke Groep

PG Meetjesland

Situering

De Lieve Vervoert wil de uitgesproken plattelandsregio langs de Lieve, het oudste kanaal van Vlaanderen, op een unieke en eigen manier op de toeristische kaart zetten. We gebruiken hiervoor een publicatie met zes thematische routes, met telkens een digitale beleving (audio, video of spelelementen). Voor de uitstraling naar het brede publiek en voor de binding van de verschillende thema's zoeken we naar een creatief-artistieke insteek. Die insteek moet zorgen voor zichtbaarheid van het project in het gebied en zorgt voor een grotere aantrekkingskracht van het verhaal en de thema's. We versterken ook de link met de ondernemers in het gebied.

Doelstellingen

Stimuleren van toerisme en recreatie in uitgesproken agrarisch gebied met een duidelijk link naar landbouw.

Met 'De Lieve Vervoert' willen we een heel sterk Meetjeslands verhaal brengen met een sterke link naar de steden Gent en Damme. Zowellandschappelijk  als cultuurhistorisch  is De Lieve een juweel.

Het traject van De Lieve doorkruist zes gemeenten van onze regio en legt de link met de steden Gent enerzijds en Damme en het Zwin anderzijds. Centraal is hierbij de historische rol van het platteland in functie van de stad. De Lieve vormde weliswaar een verbinding voor Gent met de zee, anderzijds was het ook van levensbelang om landbouwproducten uit het platteland van 'het Gentse' (waar Meetjesland onderdeel van uitmaakt) naar de stad te brengen en handelswaren uit de stad opnieuw richting platteland te vervoeren. 

Met de creatie van dit toeristisch-recreatief product willen we ook bouwen aan een hernieuwde link tussen stad en platteland. Door de recreatieve aandacht voor het gebied te verhogen, moedigen we de verbreding van de landbouw aan zoals thuisverkoop, streekproducten, landbouwmuseum en zelfplukboerderijen die in dit gebied reeds aanwezig zijn.

Met een verhoging van sectorsamenwerking met meer dan 20% van de ondernemers in voorliggend gebied willen we het project ook een duidelijke economische meerwaarde bezorgen.

We willen op termijn de 'eigen producten' (ook ons fiets- en wandelproduct) meer in de 'eigen stad' krijgen. Wat op zich weer een uitgesproken duurzame doelstelling is. We promoten het landbouwareaal en zijnlandschaps-en natuurwaarden in zes Meetjeslandse gemeenten van nabij Gent tot in Damme door creatie van een nieuw toeristisch­ recreatief product en bijhorende promotiecampagne. 

Opzetten van een concreet startproject tot ontwikkeling van een nieuwe toeristische as in Meetjesland langs Lieve en schipdonkkanaaL Dit project heeft een concrete output (publicatie met digitale beleving), maar we gebruiken dit als een aanzet voor toeristische ontwikkelingen op lange termijn in dit gebied met verbinding naar Damme en Gent. Door het participatieproces rond een concreet project leggen we de basis voor verdere ontwikkelingen in het gebied. Dit project wil de aanzet zijn voor het ontwikkelen van evenementen en bijkomende toeristisch-recreatieve producten in dit gebied.

Innoveren van de bestaande werking van VVV De Lieve. VVV De Lieve is de overkoepelende toeristische vereniging van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem. De laatste jaren beperkt de werking zich tot één recreatief evenement per jaar. VVV De Lieve wil met dit project haar werking innoveren, vernieuwen en op een toeristisch niveau brengen. Via het participatieproces van dit project willen ze nieuwe leden werven die ook na het project verdere engagementen opnemen in de toeristische ontwikkeling van dit gebied.

Uitvoering

Toerisme Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Erik Hennes
Bus 1
9900 Eeklo
09 378 67 01

Locatie