De Lusthof

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

206.274,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Ternat

Duurtijd

01-08-2013 - 31-03-2015

Situering

Op 25 mei 2012 werd de start gegeven voor de bouw van een nieuw administratief centrum en bibliotheek in het centrum van de gemeente Ternat. Het totaalproject betreft deze nieuwbouw, de renovatie van het historisch kasteel De Mot (huidige gemeentehuis) en de aanleg van de omgeving als herwaardeerde publieke ruimte. Dit project moet een nieuwe relatie mogelijk maken tussen inwoners en bestuur. Door het streven naar een uitgebalanceerd evenwicht tussen het historisch hof en de verfijnde hedendaagse nieuwbouw moet de architecturale cluster als een baken fungeren voor de verdere ontwikkeling van de Ternatse dorpskern enerzijds en een hedendaagse administratieve, sociale en culturele dienstverlening mogelijk maken anderzijds. De aanleg van de omgeving van deze architecturale site moet het rijke verleden van deze gemeenschapsplek opnieuw leven in blazen en een schakelfunctie symboliseren en installeren van het verstedelijkte centrum naar het achterliggend agrarisch gebied.

Doelstellingen

  • Vanuit de integrale benadering van de site en de omgeving wordt de dorpskern geherwaardeerd. Het project “De Lusthof” kadert binnen de strategische doelstelling van het bestuur om de resterende groene en publieke ruimte te vrijwaren en in te richten als kwalitatieve ontmoetingsruimte.
  • Het project De Lusthof herstelt de cultuurhistorische en natuurlijke leesbaarheid van het domein en haar omgeving door de opwaardering van de oorspronkelijke context..
  • Het project” De Lusthof” moet een rustgevende (ontmoetings)plek worden als antwoord op het drukke dorpscentrum.
  • Het project “De Lusthof” versterkt de culturele, sociale, toeristische en educatieve troeven in relatie met de andere functies op het domein, in relatie met het dorp en door de samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei.
  • Het project “ De Lusthof” kiest voor ecologische en duurzame criteria en versterking van de streekidentiteit.
  • Het project “De Lusthof moet voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk zijn en een bijdrage leveren tot de leefkwaliteit van éénieder..

Uitvoering

Gemeentebestuur Ternat

Contactpersoon

Gunther Bultereys
Gemeentehuisstraat 21
1740 Ternat
02/583 04 53