De magie van Julia Tulkens in het Hageland

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

5 000,00 euro

Promotor

Gemeentebestuur Linter

Duurtijd

02/01/2017 - 31/12/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Uit onderzoek (2015) is gebleken dat de Hagelandse dichteres Julia Tulkens (1902-1995) steeds minder en minder gekend is bij de jongere generaties. De drie gemeenten Linter, Landen en Tienen willen de aandacht en het belang van hun gezamenlijke ereburger opnieuw verbeteren en versterken door de ontwikkeling van een digitaal aanbod rond haar figuur om méér en betere aansluiting te hebben bij de kinderen en jongeren. Hiervoor zal er een nieuwe gedichtenbundel van de Julia Tulkens-poëziewedstrijd worden samengesteld en een educatief pakket worden ontwikkeld en aangeboden aan scholen, vormingsinstellingen en bibliotheken. Dit moet ook het bestaande toeristische aanbod versterken en bekendmaken.

Doelstellingen

  • Nieuw innovatief product rond taal in het Hageland
  • Bereiken van vergeten doelgroep jongeren
  • Julia Tulkens als figuur laten herontdekken op digitale wijze
  • Jeugd aanzetten tot creatieve poëzie vanuit het Hageland als leefomgeving en inspiratiebron

Julia Tulkens in de digitale wereld ambassadeur maken van het Hageland als streek en van de Julia Tulkens gedichtenwedstrijd door, onder andere, het online plaatsen van catalogi met gedichten uit het heden en het verleden. Via een digitaal telsysteem zal in kaart gebracht worden hoeveel de catalogi gelezen of doorbladerd worden. Ontwikkelen en digitaal ter beschikking stellen van een didactisch brochure voor scholen en bibliotheken, en deze in minstens 2 bibliotheken en minstens 3 scholen laten beleven.

Organisatie van het Julia Tulkens evenement op 22 april 2017: met onder andere de Voorstelling van digitale catalogi op 22 april 2017, de resultaten van de wedstrijd en het digitale succes van Julia Tulkens. In 2015 telde de gedichtenwedstrijd slechts 256 deelnemers. In 2017 zal dankzij dit project door de digitale bekendmaking van de figuur Julia Tulkens het aantal deelnemers stijgen tot 400 waarvan minstens de helft Jeugd.

Uitvoering

Gemeentebestuur Linter

Contactpersoon

Katrien Bruyninckx
Helen-Bosstraat 43
3350 Linter
011 78 93 58

Locatie